If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моментна скорост от графики: обобщение

Преговори ключови термини и умения, свързани с анализирането на графики на движението, като намиране на скорост от графики на позицията и времето и преместване от графики на скоростта и времето.

Основни понятия

ТерминЗначение
Моментна скорост на преместванеСкорост на преместване в даден момент във времето (векторна величина с големина и посока). Има международни мерни единици start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
Моментна скорост на движениеСкорост на движение в даден момент във времето, има само големина, няма посока. Има международни мерни единици start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
УравнениеЗначение на символитеЗначение в думи
v, with, \bar, on top, equals, start fraction, delta, x, divided by, delta, t, end fractionv, with, \bar, on top е средната скорост (на преместване) като вектор с големина и посока, delta, x е преместването, а delta, t е промяната във времето.Средната скорост на преместване е преместването, делено на времето за това преместване.
v, start subscript, start text, с, р, end text, end subscript, equals, start fraction, d, divided by, delta, t, end fractionv, start subscript, start text, с, р, end text, end subscript е средната скорост на движение, d е изминатото разстояние, а delta, t е промяната във времето.Средната скорост на движение е разстоянието, делено на времето за изминаване на това разстояние.

Тълкуване на графики на движение

Скоростта е равна на наклона на графиката на позицията спрямо времето

Уравнението за наклона на графиката на позицията спрямо времето точно съвпада с определението за скорост.
Дадена е перпендикулярна двойка черни оси. Вертикалната ос е отбелязана с "x (m)", а хоризонталната ос е отбелязана с "t(s)". Началната точка на координатната система на тези оси е долу вляво. Синя линия преминава диагонално нагоре и надясно. На тази линия са отбелязани две точки "P_1" и "P_2", като P_1 е по-близо до началната точка на координатната система. Червена стрелка, отбелязана с "делта x" сочи нагоре от P_1 . От края на тази първа стрелка втора стрелка, отбелязана с "делта t" сочи хоризонтално към точка P_2. Долу вдясно е уравнението v = делта x/делта t.
start text, н, а, к, л, о, н, end text, equals, start text, с, к, о, р, о, с, т, end text, equals, start fraction, delta, x, divided by, delta, t, end fraction
За да изчислим средната скорост (на преместване) между две точки P, start subscript, 1, end subscript и P, start subscript, 2, end subscript, делим промяната в позицията delta, x на промяната във времето delta, t.
Моментната скорост (на преместване) в точка P, start subscript, 1, end subscript е равна на наклона на графиката на позицията в точка P, start subscript, 1, end subscript.

Преместването е равно на площта под кривата на графиката на скоростта спрямо времето

За да намерим преместването между две точки P, start subscript, 1, end subscript и P, start subscript, 2, end subscript на графика на скоростта спрямо времето, намираме площта под кривата между двете точки.
Дадена е двойка перпендикулярни черни оси. Вертикалната ос е отбелязана с "v (m/s)", а хоризонталната ос е отбелязана с "t(s)". Началната точка на координатната система на тези оси е долу вляво. Синя права преминава хоризонтално надясно от близо до върха на вертикалната ос. На тази права има две точки, отбелязани "P_1" и "P_2", като P_1 е по-близо до вертикалната ос. Площта, която е под синята права и между двете точки, е оцветена в бледо розово и е надписана с уравнението: Площ=Delta x=v*Delta t. Точно под точката P1 има червена чертичка на хоризонталната ос, отбелязана с "t1". Точно под точката P2 има червена чертичка на хоризонталната ос, отбелязана с "t2". Червена стрелка преминава от чертичката при t1 до чертичката при t2 и е отбелязана с уравнението "Delta t=t2-t1".
start text, П, л, о, щ, end text, equals, start text, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, end text, equals, v, delta, t
Промяната във времето delta, t е равна на широчината на областта, а височината v се намира върху вертикалната ос.

Чести грешки и погрешни разбирания

Някои хора мислят, че моментната скорост е същото нещо като средната скорост. Когато хората използват думата скорост, те обикновено имат предвид моментната скорост, т.е. скоростта в даден момент. Средната скорост отчита движението, извършено в рамките на даден период от време, а моментната скорост описва движението в даден момент във времето.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за скорост на преместване и скорост на движение, виж видеата за моментна скорост на преместване и на движение и графики на позицията и времето.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.