If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Моментна скорост от графики: обобщение

Преговори ключови термини и умения, свързани с анализирането на графики на движението, като намиране на скорост от графики на позицията и времето и преместване от графики на скоростта и времето.

Основни понятия

ТерминЗначение
Моментна скорост на преместванеСкорост на преместване в даден момент във времето (векторна величина с големина и посока). Има международни мерни единици ms.
Моментна скорост на движениеСкорост на движение в даден момент във времето, има само големина, няма посока. Има международни мерни единици ms.
УравнениеЗначение на символитеЗначение в думи
v¯=ΔxΔtv¯ е средната скорост (на преместване) като вектор с големина и посока, Δx е преместването, а Δt е промяната във времето.Средната скорост на преместване е преместването, делено на времето за това преместване.
vср=dΔtvср е средната скорост на движение, d е изминатото разстояние, а Δt е промяната във времето.Средната скорост на движение е разстоянието, делено на времето за изминаване на това разстояние.

Тълкуване на графики на движение

Скоростта е равна на наклона на графиката на позицията спрямо времето

Уравнението за наклона на графиката на позицията спрямо времето точно съвпада с определението за скорост.
наклон=скорост=ΔxΔt
За да изчислим средната скорост (на преместване) между две точки P1 и P2, делим промяната в позицията Δx на промяната във времето Δt.
Моментната скорост (на преместване) в точка P1 е равна на наклона на графиката на позицията в точка P1.

Преместването е равно на площта под кривата на графиката на скоростта спрямо времето

За да намерим преместването между две точки P1 и P2 на графика на скоростта спрямо времето, намираме площта под кривата между двете точки.
Площ=преместване=vΔt
Промяната във времето Δt е равна на широчината на областта, а височината v се намира върху вертикалната ос.

Чести грешки и погрешни разбирания

Някои хора мислят, че моментната скорост е същото нещо като средната скорост. Когато хората използват думата скорост, те обикновено имат предвид моментната скорост, т.е. скоростта в даден момент. Средната скорост отчита движението, извършено в рамките на даден период от време, а моментната скорост описва движението в даден момент във времето.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за скорост на преместване и скорост на движение, виж видеата за моментна скорост на преместване и на движение и графики на позицията и времето.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж тези упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.