If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на средна скорост

Как да изчислим средна скорост (големина и посока) в едно измерение в текстови задачи

Формули

УравнениеЗначение на символитеЗначение в думи
v¯=ΔxΔtv¯ е средната скорост на преместване, Δx е преместването, а Δt е промяната във времето.Средната скорост е преместването делено на времевия интервал на преместването.
vavg=dΔtvavg е средната скорост на движение, d е изминатото разстоянието, а Δt е промяната във времето.Средната скорост на движение е разстоянието, делено на времето за изминаване на разстоянието.

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Средната скорост на движение не е нужно да е равна на големината на средната скорост на преместване. Хората може да мислят, че средната скорост на движение и средната скорост на преместване са различни имена за една и съща величина, но средната скорост на движение зависи от изминатото разстояние, а средната скорост на преместване зависи от преместването. Ако едно тяло промени посоката на движение, докато се движи, тогава средната скорост на движение ще е по-голяма от средната скорост на преместване.
  • Средната скорост на движение е скаларна величина, а средната скорост на преместване е вектор. Средната скорост на преместване включва и посоката и може да бъде представена и като отрицателно число, когато преместването е в отрицателната посока. Средната скорост на движение не включва посоката и може да е само положителна или нула.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.