If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Преговор на средна скорост

Как да изчислим средна скорост (големина и посока) в едно измерение в текстови задачи

Формули

УравнениеЗначение на символитеЗначение в думи
v, with, \bar, on top, equals, start fraction, delta, x, divided by, delta, t, end fractionv, with, \bar, on top е средната скорост на преместване, delta, x е преместването, а delta, t е промяната във времето.Средната скорост е преместването делено на времевия интервал на преместването.
v, start subscript, start text, a, v, g, end text, end subscript, equals, start fraction, d, divided by, delta, t, end fractionv, start subscript, start text, a, v, g, end text, end subscript е средната скорост на движение, d е изминатото разстоянието, а delta, t е промяната във времето.Средната скорост на движение е разстоянието, делено на времето за изминаване на разстоянието.

Чести грешки и погрешни разбирания

  • Средната скорост на движение не е нужно да е равна на големината на средната скорост на преместване. Хората може да мислят, че средната скорост на движение и средната скорост на преместване са различни имена за една и съща величина, но средната скорост на движение зависи от изминатото разстояние, а средната скорост на преместване зависи от преместването. Ако едно тяло промени посоката на движение, докато се движи, тогава средната скорост на движение ще е по-голяма от средната скорост на преместване.
  • Средната скорост на движение е скаларна величина, а средната скорост на преместване е вектор. Средната скорост на преместване включва и посоката и може да бъде представена и като отрицателно число, когато преместването е в отрицателната посока. Средната скорост на движение не включва посоката и може да е само положителна или нула.