If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна скорост при промяна на посоката: текстови задачи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Както е показано във фигурата по-долу, Луис върви бързо към камиона си, като изминава 40m. Забелязва, че е забравил обувките си и се връща обратно вкъщи. Общото му време за придвижване е 60s.
Долната част на диаграмата е зелена. В лявата страна има синя къща с червен покрив. В дясната страна има син камион. Между къщата и камиона има черна фигурка. Сива пунктирана стрелка, отбелязана с "40 m", сочи наляво от камиона към къщата. Сива пунктирана стрелка, отбелязана с "40 m", сочи надясно от къщата към камиона.
Каква е средната скорост на Луис през периода от 60s?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
ms
Каква е средната бързина на Луис през периода от 60s?
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
ms
Отговори като използваш координатна система, при която надясно е положителната посока.
Закръгли отговора си до две значими цифри.
Заседна ли?
Заседна ли?