If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Средна скорост в една посока: текстови задачи

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Грант пробягва 50m надясно със средна скорост от 3,0ms.
Колко секунди е бягал Грант?
Отговори, като използваш координатна система, в която положителната посока е надясно.
Закръгли отговора си до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
s