If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на преместване от графики на скоростта

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Орел си лети и скоростта му v като функция на времето t е дадена на графиката по-долу, където надясно е положителната посока за скоростта.
Дадена е двойка координатни оси, като вертикалната ос е отбелязана с "v (m/s)", а хоризонталната ос е отбелязана с "t (s)". Кривата, която показва v като функция от t, е показана в синьо. Тя започва с права линия с крайни точки (0; - 2) и (3; 4). Тази първа права е свързана с втора права с крайни точки (3; 4) и (4; 4).
Какво е преместването на орела delta, x от t, equals, 1, comma, 0, start text, s, end text до 4, comma, 0, start text, s, end text?
Отговори с две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, m, end text
Заседна ли?
Заседна ли?