If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Намиране на преместване от графики на скоростта

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Орел си лети и скоростта му v като функция на времето t е дадена на графиката по-долу, където надясно е положителната посока за скоростта.
Дадена е двойка координатни оси, като вертикалната ос е отбелязана с "v (m/s)", а хоризонталната ос е отбелязана с "t (s)". Кривата, която показва v като функция от t, е показана в синьо. Тя започва с права линия с крайни точки (0; - 2) и (3; 4). Тази първа права е свързана с втора права с крайни точки (3; 4) и (4; 4).
Какво е преместването на орела Δx от t=1,0s до 4,0s?
Отговори с две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4
  • точна десетична дроб като 0.75
  • кратно на ПИ като 12 pi или 2/3 pi
m
Заседна ли?
Заседна ли?