If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Векторни и скаларни уравнения

Задача

Сборовете на кои от следните вектори са равни на най-малко изместване? (Забележка: Дължините на векторите a, b, d и e са два пъти по-големи от дължините на векторите c и f)
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?