If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво представлява графиката на скоростта като функция на времето?

Как да анализираш графики, които показват връзката между скорост и време, и ускорение и преместване.

Какво представлява ординатата на графика на скоростта?

Вертикалната ос (ординатата) представлява скоростта на обекта. Това най-вероятно звучи очевидно, но нека те предупредим – графиките на скоростта са много трудни за интерпретиране. Хората свикват с това да намират скорост като определят наклон – както се прави по графики на позицията – те забравят, че на графики на скоростта стойността по вертикалната ос е скоростта.
Опитай да плъзгаш точката хоризонтално на примерната графика по-долу, като избираш различни точки от времето, и виж как се променя скоростта.
Проверка: Каква е скоростта на тялото при t, equals, 4, start text, space, s, end text според графиката по-горе?

Какъв смисъл има наклонът на графиката на скоростта?

Наклонът на графиката на скоростта представлява ускорението на обекта. Така че стойността на наклона в определен момент показва ускорението на обекта в този момент.
Наклонът на графиката на скоростта като се изразява по следната формула:
start text, н, а, к, л, о, н, end text, equals, start fraction, start text, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, space, п, о, space, о, р, д, и, н, а, т, а, т, а, end text, divided by, start text, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, space, п, о, space, а, б, с, ц, и, с, а, т, а, end text, end fraction, equals, start fraction, v, start subscript, 2, end subscript, minus, v, start subscript, 1, end subscript, divided by, t, start subscript, 2, end subscript, minus, t, start subscript, 1, end subscript, end fraction, equals, start fraction, delta, v, divided by, delta, t, end fraction
Тъй като start fraction, delta, v, divided by, delta, t, end fraction е дефиницията за ускорение, наклонът на графиката на скоростта е равен на ускорението на обекта.
start text, н, а, к, л, о, н, end text, equals, start text, у, с, к, о, р, е, н, и, е, end text
Това означава, че когато наклонът е стръмен, обектът променя скоростта си бързо. Когато наклонът е полегат, обектът няма да променя скоростта си толкова бързо. Това също така означава, че ако наклонът е отрицателен – насочен надолу – ускорението е отрицателно, а ако наклонът е положителен – насочен нагоре – ускорението е положително.
Опитай хоризонтално да приплъзгаш точката на примерната графика на скоростта по-долу, за да видиш как изглежда наклонът за определен момент от времето.
Наклонът на кривата е положителен между моментите t, equals, 0, start text, space, s, end text и t, equals, 2, start text, space, s, end text, тъй като графиката е насочена нагоре. Това означава, че ускорението е положително.
Наклонът на кривата е отрицателен между моментите t, equals, 2, start text, space, s, end text и t, equals, 8, start text, space, s, end text, тъй като графиката е насочена надолу. Това означава, че ускорението е отрицателно.
В момента t, equals, 2, start text, space, s, end text, наклонът е нула, тъй като допирателната е хоризонтална. Това означава, че ускорението е нула в този момент.
Проверка на концепциите: Тялото, чието движение е описано от графиката по-горе, ускорява ли или забавя скоростта си при време t, equals, 4, start text, space, s, end text?

Какъв смисъл има площта под графика на скоростта като функция на времето?

Площта под графика на скоростта като функция на времето представлява преместването на обекта. За да видиш защо, разгледай следната графика на движение, която показва обект, поддържащ постоянна скорост от 6 метра в секунда в продължение на 5 секунди.
За да намерим преместването по време на целия времеви интервал, можем да използваме тази формула.
delta, x, equals, v, delta, t, equals, left parenthesis, 6, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, left parenthesis, 5, start text, space, s, end text, right parenthesis, equals, 30, start text, space, m, end text,
което ни дава преместване от 30, start text, space, m, end text.
Сега ще покажем, че това е същото като да намерим площта под кривата. Разгледай правоъгълникът, зададен от графиката по-долу.
Площта на този правоъгълник може да бъде намерена, като умножим височината на правоъгълника, 6 m/s, по широчината му, 5 s, което ни дава
start text, space, п, л, о, щ, end text, equals, start text, в, и, с, о, ч, и, н, а, end text, dot, start text, ш, и, р, о, ч, и, н, а, end text, equals, 6, start text, space, m, slash, s, end text, dot, 5, start text, space, s, end text, equals, 30, start text, space, m, end text
Това е същият отговор, който получихме за преместването. Тази площ под графиката на скоростта като функция на времето, независимо от формата, ще бъде равна на преместването за съответния времеви интервал.
start text, п, л, о, щ, space, п, о, д, space, к, р, и, в, а, т, а, end text, equals, start text, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, end text

Как изглеждат решени примери, в които се използва графика на скоростта като функция на времето?

Пример 1: Промяна на скоростта при уиндсърфиране

Уиндсърфистка се движи по права линия и движението ѝ е дадено на следната графика на скоростта ѝ като функция на времето.
Посочи всички твърдения, които са верни за скоростта и ускорението ѝ.
(А) Скоростта се увеличава.
(Б) Ускорението се увеличава.
(В) Скоростта намалява.
(Г) Ускорението намалява.
Твърдения А, скоростта се увеличава, и Г, ускорението намалява, са верни.
Наклонът на графика на скоростта като функция на времето е ускорението. Тъй като наклонът на кривата намалява и става все по-полегат, това означава, че ускорението също намалява.
Може да изглежда противно на логиката, но уиндсърфистът ускорява през цялата графика. Стойността на графиката, която представя скоростта, се увеличава през цялото показано движение, но количеството увеличение за секунда намалява. За първите 4,5 секунди скоростта се увеличава от 0 m/s до около 5 m/s, а за вторите 4,5 секунди скоростта се увеличава от 5 m/s само до около 7 m/s.

Пример 2: Ускорение при картинг

Движението на картинг количка е показано на следната графика на скоростта като функция на времето.
А. Какво е ускорението на количката в момента t, equals, 4, start text, space, s, end text?
Б. Какво е преместването на количката между моментите t, equals, 0, start text, space, s, end text и t, equals, 7, start text, space, s, end text?

А. Намиране на ускорението на количката в момента t, equals, 4, start text, space, s, end text

Можем да намерим ускорението в момента t, equals, 4, start text, space, s, end text, като намерим наклона на графиката в момента t, equals, 4, start text, space, s, end text.
start text, н, а, к, л, о, н, end text, equals, start fraction, start text, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, space, п, о, space, о, р, д, и, н, а, т, а, т, а, end text, divided by, start text, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, space, п, о, space, а, б, с, ц, и, с, а, т, а, end text, end fraction
Ще изберем следните две точки: началото 3, start text, space, s, end text, comma, 6, start text, space, m, slash, s, end text и края 7, start text, space, s, end text, comma, 0, start text, space, m, slash, s, end text на диагоналната линия. Като заместим с тези стойности във формулата за наклон, получаваме:
start text, н, а, к, л, о, н, end text, equals, start fraction, v, start subscript, 2, end subscript, minus, v, start subscript, 1, end subscript, divided by, t, start subscript, 2, end subscript, minus, t, start subscript, 1, end subscript, end fraction, equals, start fraction, 0, start text, space, m, slash, s, end text, minus, 6, start text, space, m, slash, s, end text, divided by, 7, start text, space, s, end text, minus, 3, start text, space, s, end text, end fraction, equals, start fraction, minus, 6, start text, space, m, slash, s, end text, divided by, 4, start text, space, s, end text, end fraction, equals, minus, 1, comma, 5, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction
start text, у, с, к, о, р, е, н, и, е, end text, equals, minus, 1, comma, 5, start fraction, start text, м, end text, divided by, start text, с, end text, squared, end fraction

Б. Намиране на преместването между моментите t, equals, 0, start text, space, s, end text и t, equals, 7, start text, space, s, end text

Можем да намерим преместването на количката, като намерим площта между графиката и абсцисата. Фигурата е правоъгълник (между t, equals, 0, start text, space, s, end text и t, equals, 3, start text, space, s, end text) и триъгълник (между t, equals, 3, start text, space, s, end text и t, equals, 7, start text, space, s, end text). Като намерим площите на тези две фигури и ги съберем, ще получим общото отместване.
Лицето на правоъгълник се намира така
start text, л, и, ц, е, end text, equals, h, dot, w, equals, 6, start text, space, m, slash, s, end text, dot, 3, start text, space, s, end text, equals, 18, start text, space, m, end text
Лицето на триъгълник се намира така:
start text, л, и, ц, е, end text, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, b, h, equals, start fraction, 1, divided by, 2, end fraction, left parenthesis, 4, start text, space, s, end text, right parenthesis, left parenthesis, 6, start text, space, m, slash, s, end text, right parenthesis, equals, 12, start text, space, m, end text
Събираме тези две лица и получаваме цялото преместване.
start text, о, б, щ, а, space, п, л, о, щ, end text, equals, 18, start text, space, m, end text, plus, 12, start text, space, m, end text, equals, 30, start text, space, m, end text
start text, о, б, щ, о, space, п, р, е, м, е, с, т, в, а, н, е, end text, equals, 30, start text, space, m, end text

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.