If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кинематични уравнения: числови изчисления

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една земна пчела лети надясно, когато вятърът я принуждава да се забави с постоянно ускорение наляво и големина 0,50ms2. След 2,0s пчелата лети надясно със скорост 2,75ms.
Каква е била началната скорост на пчелата преди вятъра?
Посочи верният знак на отговора си, като изоплзваш координатна система, в която положителната посока е надясно.
Закръгли отговора до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0.75
ms
Заседна ли?
Заседна ли?