If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кинематични уравнения: числови изчисления

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Една земна пчела лети надясно, когато вятърът я принуждава да се забави с постоянно ускорение наляво и големина 0, comma, 50, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction. След 2, comma, 0, start text, s, end text пчелата лети надясно със скорост 2, comma, 75, start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction.
Каква е била началната скорост на пчелата преди вятъра?
Посочи верният знак на отговора си, като изоплзваш координатна система, в която положителната посока е надясно.
Закръгли отговора до две значещи цифри.
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, end fraction
Заседна ли?
Заседна ли?