Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 1

Урок 9: Центростремително ускорение и сила

Преговор на центростремително ускорение

Преговори ключови концепции, уравнения и умения, свързани с центростремителното движение, включително идеята за посоката на центростремителното ускорение.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Центростремително ускорение (ac)Ускорение, насочено към центъра на криволинейна затворена траектория и перпендикулярно на скоростта на тялото. Кара тялото да промени посоката си, но не и скоростта си по кръгов път. Също наречено радиално ускорение. Международни мерни единици ms2.

Формули

УравнениеРазбор на символиЗначение в думи
ac=v2rac е радиалното ускорение, v е линейната скорост, а r е радиусът на окръжносттаРадиалното ускорение е правопропорционално на квадрата на линейната скорост и обратно пропорционално на радиуса на криволинейния път.
ac=ω2rac е радиалното ускорение, ω е ъгловата скорост, а r е радиусът на окръжносттаРадиалното ускорение е правопропорционално на произведението на ъгловата скорост на квадрат по радиуса на криволинейния път.

Чести грешки и погрешни разбирания

Хората погрешно смятат, че центростремителното ускорение сочи по допирателната навън. Ускорението е промяната в скоростта през времето. Телата в равномерно кръгово движение се движат по кръгов път с постоянна скорост, така че ускорението може да сочи само перпендикулярно на скоростта, само за промяна в посоката.
Векторът на ускорението трябва да сочи навътре към центъра, за да завърти тялото в кръговия път. Ускорение навън ще преобърне посоката на движение навън и настрани от кръговия път. За повече информация за посоката на ускорението и скоростта за равномерно кръгово движение, гледай нашето видео върху това как центростремителното ускорение е свързано със скоростта и радиуса.
Един начин да следим посоката е да запомним, че ЦЕНТРОстремителното ускорение сочи към ЦЕНТЪРА на кръговия път на тялото.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за центростремителното ускорение, виж видеото ни за състезателни коли с постоянна скорост при завои.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за прогнозиране на промени в центростремителното ускорение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.