If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Физика – 11. клас (България)

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 1

Урок 9: Центростремително ускорение и сила

Преговор на центростремително ускорение

Преговори ключови концепции, уравнения и умения, свързани с центростремителното движение, включително идеята за посоката на центростремителното ускорение.

Основни понятия

Термин (символ)Значение
Центростремително ускорение (a, start subscript, c, end subscript)Ускорение, насочено към центъра на криволинейна затворена траектория и перпендикулярно на скоростта на тялото. Кара тялото да промени посоката си, но не и скоростта си по кръгов път. Също наречено радиално ускорение. Международни мерни единици start fraction, start text, m, end text, divided by, start text, s, end text, squared, end fraction.

Формули

УравнениеРазбор на символиЗначение в думи
a, start subscript, c, end subscript, equals, start fraction, v, squared, divided by, r, end fractiona, start subscript, c, end subscript е радиалното ускорение, v е линейната скорост, а r е радиусът на окръжносттаРадиалното ускорение е правопропорционално на квадрата на линейната скорост и обратно пропорционално на радиуса на криволинейния път.
a, start subscript, c, end subscript, equals, omega, squared, ra, start subscript, c, end subscript е радиалното ускорение, omega е ъгловата скорост, а r е радиусът на окръжносттаРадиалното ускорение е правопропорционално на произведението на ъгловата скорост на квадрат по радиуса на криволинейния път.

Чести грешки и погрешни разбирания

Хората погрешно смятат, че центростремителното ускорение сочи по допирателната навън. Ускорението е промяната в скоростта през времето. Телата в равномерно кръгово движение се движат по кръгов път с постоянна скорост, така че ускорението може да сочи само перпендикулярно на скоростта, само за промяна в посоката.
Векторът на ускорението трябва да сочи навътре към центъра, за да завърти тялото в кръговия път. Ускорение навън ще преобърне посоката на движение навън и настрани от кръговия път. За повече информация за посоката на ускорението и скоростта за равномерно кръгово движение, гледай нашето видео върху това как центростремителното ускорение е свързано със скоростта и радиуса.
Един начин да следим посоката е да запомним, че ЦЕНТРОстремителното ускорение сочи към ЦЕНТЪРА на кръговия път на тялото.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за центростремителното ускорение, виж видеото ни за състезателни коли с постоянна скорост при завои.
За да провериш разбирането си и да усъвършенстваш тези концепции, виж упражнението за прогнозиране на промени в центростремителното ускорение.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.