If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел: Поле и енергия

0

Възможни точки за майсторство
Упражнения
Зависимост между електрична сила, заряд и разстояниеОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Сравняване на електрична сила и гравитационна силаОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Прилагане на закона за запазване на зарядОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 300 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Масспектрометрия в операционнатаОтговори вярно на 4 от 5 въпроса, за да повишиш умението си!
Въпроси за магнетизмаОтговори вярно на 7 от 10 въпроса, за да повишиш умението си!
Повиши нивото си за тези умения и събери до 200 точки за майсторство
Учи
Упражнения
Изпъкнали и вдлъбнати лещиОтговори вярно на 3 от 4 въпроса, за да повишиш умението си!
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 600 точки за майсторство!

За този урок

В този раздел ще си припомниш и ще натрупаш нови знания за електростатично поле, електромагнетизъм, електромагнитни вълни и оптика.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".