Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 3

Урок 1: Електростатично поле и Закон на Кулон

Прилагане на закона за запазване на заряд

Може да ти трябва(т): Калкулатор

Задача

Метална сфера със заряд Q1=2e стои близо до метален цилиндър, който има заряд Q2=+4e.
Ако сферата докосне цилиндъра, какво е едно възможно разпределение на крайния заряд на всяко тяло?
Избери един отговор: