If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Курс: Физика – 11. клас (България) > Раздел 3

Урок 1: Електростатично поле и Закон на Кулон

Зависимост между електрична сила, заряд и разстояние

Задача

Когато два електрични заряда са на разстояние r един от друг, електростатичната сила между тях е FE. След това разстоянието между зарядите се удвоява.
Каква е новата електростатична сила между зарядите?
Избери един отговор: