If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Кондензатори в монитори на електрокардиографи

Задача

Сърдечният монитор засича функционалното здраве на сърцето на пациента. Прикрепят се електроди към кожата на пациента, които на свой ред могат да възприемат сърдечната електрическа активност. После те подават тази информация към главния монитор, който я показва съответно.
Техник работи в болница с подобни машини, наречени електрокардиографски (ЕКГ) монитори. Оборудването, което използва болницата, съдържа само един кондензатор 12F. Когато ЕКГ-то се използва, 12F кондензаторът е подложен на напрежение от 3V.
Уредите функционират правилно през първата част от деня. Но по-късно през деня 12F кондензаторът в един от ЕКГ мониторите изгаря.
След като разглежда наличността в склада за електронни уреди, техникът осъзнава, че в болницата няма допълнителен работещ 12F кондензатор. Всичко, което има в болницата, са следните кондензатори:
Фигура 1. Кондензаторите, налични на разположение на техника.
Техникът осъзнава, че може да има начин да поправи ЕКГ-то, като използва наличните кондензатори.
Кои от наличните кондензатори ще свържеш успоредно, за да замениш един от изгорелите кондензатори?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?