If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въведение в закона на Фарадей

Как може да се индуцира ток в затворен проводников контур чрез промяна на магнитен поток.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В други видеа говорим за това как ток, протичащ през проводник, може да създаде магнитно поле. В това видео ще говорим как можем да направим обратното. Как една промяна в едно магнитно поле може да повлияе на, или индуцира, ток в затворен кръг от проводник. Ще преминаваме от промяна в – и ще се фокусираме върху магнитния поток. Магнитен поток в затворен контур. Сега ще видим как това индуцира ток в този затворен контур. Индуцира ток. Индуциран ток. Това тук е опитът ми да начертая едно магнитно поле и това са линиите на магнитното поле. Не изглеждат като линии, понеже изскачат от екрана. Движат се към теб, към зрителя, тоест можеш да гледаш на това като на върхове на стрелата. Има различни начини да показваме магнитните полета. Можеш да покажеш линиите на магнитните полета ето така, можеш също да използваш вектори. И когато използваш линии на полето, плътността на линиите на полето ти показват колко силно е магнитното поле. Ако дойдеш тук надясно, те са не толкова плътни, така че магнитното поле е по-слабо в дясната страна тук, отколкото вляво – поне това се опитвам да изобразя. Ако го направим с вектори ще имаме по-големи стрелки, сочещи навън, тук, отколкото тук. Но нека направим един затворен контур. Ще начертая един проводник тук. Да кажем, че имам един затворен контур – това е моят проводник. Ако просто сложа този затворен контур и ако той е неподвижен, той е в това магнитно поле и магнитното поле не се променя, имам някакъв поток, преминаващ през повърхността, определена от този проводник. Ако не познаваш термина магнитен поток, окуражавам те да гледаш видеото за магнитния поток. Но ако просто имам този проводник, и той стои неподвижно в магнитното поле, нищо няма да се случи. Но ще мога да индуцирам ток, ако променя магнитния поток, преминаващ през тази повърхност, по някакъв начин. Например, сега магнитното поле сочи навън от екрана. Ако го направя още по-силно в посоката, която сочи навън от екрана – предполагам, един начин да разглеждаме това, е, че ако променя магнитното поле, промяната в потока ще стане още по-силна в посока навън. Не знам, добър начин... просто ще стане още по-силен в посока навън. Тук ще начертая голяма стрелка. Предполагам можеш да кажеш, че тези неща стават още по-плътни в посока навън. Това ще индуцира ток. И токът, който ще индуцира, ще се движи в тази посока – нека го начертая малко по-ясно. Токът ще тече в тази посока. Ще се движи в посока по часовниковата стрелка около това. И това е, понеже тази промяна в магнитния поток, която индуцира напрежение, електродвигателна сила, накара този ток да тече. Това кара тока да тече и има други начини да променим магнитния поток. Ако намаля магнитното поле в посока навън, или, друг начин, ако промяната в магнитното поле беше навътре, тогава токът ще се движи в другата посока. Но ключовото нещо тук е, че когато променя потока през тази повърхност, определена от този проводник, това ще индуцира ток. Токът няма да го има, ако магнитното поле е неподвижно и не променям този контур по никакъв начин. Но веднага, когато променя потока по някакъв начин, индуцирам ток. Също мога, вместо да променям полето, да преместя намотката си. Мога да я преместя насам. И ако я преместя насам, потокът през тази повърхност, излизащ от тази повърхност, ще се увеличи. Понеже, ако преместя това наляво, магнитното поле е по-плътно, по-силно, така че ще има повече поток през тази област тук. Ако го придвижиш насам, ще имаш ето такъв ток. Ако го придвижиш в другата посока, ако това беше вляво и го придвижиш в другата посока, това също ще индуцира ток, но тъй като сега потокът намалява в посока навън, токът ще тече в обратната посока. Има и други начини да променим потока. Можеш да промениш площта на контура, ако беше направен от някакъв, може би, разтеглив проводник. Ако увеличиш това, ако увеличиш... Нека го начертая така. Ако някак успееш да го разтеглиш, да го разтеглиш така, че да съдържа – реалната площ се увеличава. Ако успееш да го разтеглиш, така че реалната площ да се увеличи, това ще накара потока в посока навън от екрана да се увеличи още повече и това също ще индуцира ток. Тази цялата идея за промяната в магнитния поток, индуциращ ток, това е същността – и ще се задълбочим в нея в бъдещи видеа – това е същността на закона на Фарадей. Законът на Фарадей. И ще разгледаме това количествено в бъдещи видеа, но това е идеята, че ако имам затворен контур и имам променящ се магнитен поток през проводника, това ще индуцира ток в този проводник.