If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Решен пример: миопия

Нека помогнем на приятеля си да избере подходящи лещи за очилата си. Създадено от Махеш Шеной.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Сираж не може да вижда нещата ясно, когато са по-отдалечени от 300 сантиметра. Наименувай дефекта в очите му и предпиши лещи с подходяща мощност. Дадено е, че той не може да види нищо, което е по-отдалечено от 200 сантиметра. Ако има някакви тела оттук чак до безкрайност, той не може да ги види. Можех да отбележа това с червено тук. Това са областите, в които той не може да вижда ясно. Но ако е в тези сантиметри, просто ще приемем, че това казва – не е споменато – че ако е в до 200 сантиметра, той може да види нещата, така че ще сложа зелено тук. И, разбира се, след като се доближи прекалено, не може да го видиш – това е напълно нормално. Не мога да го видя. Да игнорираме тази част. Това ни е дадено. Сега трябва да наименуваме дефекта в окото му. Можеш ли да се сетиш какъв е дефектът? Просто спри видеото и помисли какъв е дефектът. Тъй като той може да види неща, които са близо до него, на близки разстояния, но не може да види неща, които са отдалечени, дефектът е късогледство. Да запишем това. Дефектът тук е късогледство. Той е късоглед. Късогледство, или миопия. Казваме, че Суреш има миопия. myopia any one of them Добре. След това трябва да предпишем лещи с подходяща мощност. Ние сме докторът тук. Имаме диагностичен проблем. Разбираме, че той не може да види по-надалеч от 200 сантиметра и трябва да открием лещи с каква мощност трябва да използваме. И, преди да продължа, как определяме мощността? Нека набързо си припомним, че мощността е определена като реципрочното на фокусното разстояние, а това означава, че трябва да намериш какво е фокусното разстояние тук. Може да мислиш, че знаеш – добре. Какво използваме, събирателна или разсейвателна леща? Не мога да си спомня това. Изобщо не е нужно да се тревожим за това. Просто ще помислим във връзка с тялото и изображението и можем да намерим фокусното разстояние. Нека помислим. Сураж не може да види по-надалеч от 200 сантиметра. Обикновено наричаме това далечната точка. Друг начин да кажем това е, че Сураж има далечна точка от 200 сантиметра – това е най-отдалеченото разстояние, на което може да види. Но коя е далечната точка за едно нормално око? Коя е далечната точка? Ами, едно незасегнато око може да вижда толкова далеч, колкото си иска. Можеш да видиш чак до Луната или до Слънцето. Можеш да видиш звездите. Тоест далечната точка за едно незасегнато око е безкрайност. Което означава, че за да поправим зрението му, трябва да се уверим, че Сураж също може да вижда чак до безкрайност. С други думи, ако тялото ни е при безкрайност. Нека запиша това. Ако имаме тяло, което е при безкрайност, лещата ни трябва да "донесе" изображението му до далечната точка. Това трябва да направят лещите ни. И тогава Сураж ще можеда наблюдава това тяло. Добре. so От това разбираме, че лещите трябва да имат такова фокусно разстояние, че ако тялото е при безкрайност, изображението да е при 200 сантиметра. И, да, тялото Centimeters and yes, what if you know, the object is in the numerator distance we can figure out what the focal length is Искам да спреш видеото и да видиш дали можеш да намериш какво е фокусното разстояние с дадени тези две стойности. И, помни, трябва да използваш общоприетата практика за знаците. Моля, използвай я. Нека направим това. Знаем, че дължината ще е ето так. За общоприетата практика за знаците първо трябва да изберем посоката на падане като положителна. Всички разстояния от тази страна ще са положителни, а всички разстояния от тази страна ще са отрицателни. Разстоянието на тялото е отрицателна безкрайност,So the object distance is negative infinity, but negative infinity positive infinity sign matter Разстоянието на изображението е -200 сантиметра. Ако сега използваме формулата за лещите – нека просто сляза надолу, за да я използвам. Формулата за лещите е 1/F = 1/V - 1/U minus 1 over U Ако заместим ще получим 1/-200 - 1/безкрайност minus 1 or infinity И това ще е, това е добре. Това е 0. 1/безкрайност е 0. Получаваме само 1/-200, което означава, че фокусното разстояние е -200 сантиметра. Това е фокусното разстояние. Забележи, решихме задачата, без дори да мислим далиotice, we have solved the problem even without thinking about whether really quite a converging lens around I heard England's you don't even need that just thinking times some object an image now by looking at this focal length можем да намерим дали е събирателна леща, или разсейвателна леща. Отново, спри видеото и виж дали можеш да разбереш дали е събирателна, или разсейвателна леща. Просто погледни знака минус и опитай да помислиш за това. Добре, да видим. Тъй като фокусното разстояние е -200, главният фокус е някъде тук, от тази страна, от отрицателната страна. 200 сантиметра е ето тук. Разбираме, че главният фокус е ето тук. Коя леща ще има главен фокус от тази страна? Да видим, ако имаш събирателна леща тук, тогава ако имаш лъч светлина, който се движи така, той ще е събран ето така и главният фокус ще е бил положителен. Тоест това не трябва да е събирателна леща. Трябва да е разсейвателна леща. Ще използваме разсейвателна леща тук, така че когато имаш успореден поток светлина, светлината да идва оттук. With this. Alright? Но ни питат за мощността. Мощността е просто реципрочното на фокусното разстояние. И това трябва да е в международните единици. Тоест това е метър. Да направим това. 1/-200 сантиметра – 200 сантиметра са 2 метра. Тоест -2, значи мощността е 0,5. minus 0.5 Обратнопропорционалното на метри, което също наричаме диоптери. Тоест мощността е -0,5 диоптера. Ще дадем на Суреш рецепта, че има нужда от лещи с мощноста от -0,5 диоптера, а този отрицателен знак сам по себе си ни казва, че това е разсейвателна леща. Един любопитен въпрос, който може да имаме, е какво ще стане, ако тялото се доближи по-наблизо. Ако погледнеш диаграмата на лъчите на една вдлъбната леща, виждаш, че без значение къде е тялото, неговото изображение винаги се образува във фокусното разстояние и тъй като лещата ни има фокусно разстояние от 200 сантиметра, което е далечната точка, без значение къде е тялото, изображението винаги ще е в зелената област и Суреш ще може да го види. Разбира се, ако самото тяло трябваше да дойде в зелената област, ако дойдем някъде тук, тогава изображението му ще е още по-наблизо – можеш да видиш това на диаграмата – тогава може би ще е по-близо от близката точка и може би Сураж няма да може да го види, понеже е твърде близо. В този случай той просто трябва да махне очилата си. Затова понякога може да виждаш свои познати, People who are you know? които са късогледи, може да имат различни диоптри, когато гледат отдалечени неща, но когато четат книга, може би просто ще махнат очилата и ще четат нормално.