If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Еднородно зареден плосък лист

Пример за напреднали: Електрично поле, създадено от еднородно заредена безкрайна равнина. Написано от Уили МакАлистър.

Пример: Електрично поле в близост до еднородно зареден плосък лист

Да разгледаме следващата интересна конфигурация на заряда – електрично поле близо до заредена плоскост.
Резултатът ще покаже, че електричното поле близо до безкраен зареден плосък лист не зависи от разстоянието до плоския лист (полето не спада).
Представи си, че имаме безкрайна заредена плоскост.
Общият заряд на плоскостта, разбира се, е безкрайност, но полезният за нас параметър е количеството заряд на единица площ, плътността на заряда, σ(C/m2).

Какво е електричното поле, дължащо се на заредената плоскост, на разстояние a от плоскостта?

Благодарение на симетрията в примера можем да зададем някои променливи:
  • a е перпендикулярна права, спусната от плоскостта до мястото на тестовия заряд q.
  • Представи си зареден пръстен в равнината, центърът на който е мястото, където правата a докосва плоскостта. Радиусът на пръстена е r, а безкрайно малката дебелина е dr.
  • dQ е безкрайно малка заредена област от пръстена.
  • Линия преминава от мястото на dQ до мястото на тестовия заряд.
  • dE е електричното поле в точка q, създадено от dQ.
Знаем полето в точка q, създадено от dQ; то съвпада с определението за поле, създадено от точков заряд:
dE=14πϵ0dQ2
За да намерим електричното поле за цялата плоскост, трябва да интегрираме два пъти:
  • първото интегриране е да вземем измененията на dQ по обиколката на пръстена, за да получим приноса към полето от един определен пръстен, а
  • второто интегриране е да съберем приносите от всички възможни пръстени (от радиус нула до радиус безкрайност).

Взимаме измененията по обиколката на пръстена, за да получим приноса към полето от един отделен пръстен

Структурата на пръстена удобно ни позволява да избегнем първия интеграл. Всички части на пръстена са еднакво отдалечени от от q, така че всяко dQ създава поле с еднаква големина в q. Наличието на симетрия означава, че приносите за полето от всички dQ в един пръстен са насочени в една посока спрямо равнината, по линия a. Защо? Понеже всяка странична компонента на полето от определен dQ се неутрализира от компонент на полето от dQ в противоположната посока спрямо пръстена. Частта на електричното поле право напред по посока на a, която означаваме като dEa, е свързана с dE,
dEa=dEcosθ
Което ни дава това за dEa, полето от единичния точков заряд dQ,
dEa=14πϵ0dQ2cosθ
След това изразяваме приноса към полето от един цял пръстен dEпръстен,
dEпръстена=14πϵ0dQпръстена2cosθ
dQпръстена е общият заряд, съдържащ се в един пръстен – това е сборът от индивидуалните точкови dQ, изграждащи пръстена. Това може да бъде изчислено без интеграл. Общият заряд на един обръч е плътността на заряда в плоскостта σ, по площта на пръстена,
dQпръстена=σ(2πrdr)
Електричното поле в точката, където се намира q, е създадено от пръстена с радиус r, съдържащо заряд Qпръстена, и е равно на:
dEпръстена=14πϵ0σ2πrdr2cosθ
Сега знаем полето, допринесено от един отделен пръстен.

Интегрирай приносите от всички възможни пръстени

Следващата стъпка е да съберем всички възможни пръстени. За нещастие, не можем да се измъкнем от това интегриране. Точно както направихме за примера с линеен заряд, извършваме смяна на променливите, като заменяме dr с dθ.
След смяната на променливата можем да построим диаграмата по отношение на dθ и θ:
и формулата за полето за един пръстен става:
dEпръстен=σ2ϵ0tanθcosθdθ
което може да бъде опростено още малко,
dEпръстен=σ2ϵ0sinθdθ
Нещо много интересно се случи. В резултат на смяната на променливата и съкращаването всички r и a изчезват! Да, точно така! В получаващия се израз за dEпръстен НЯМА зависимост от разстоянието. Забележително.
Почти сме готови. Готови сме да извършим интегрирането:
E=всичкипръстениdEпръстен
където E е общото електрично поле от всички пръстени. Замести dEпръстена,
E=ъглитететаσ2ϵ0sinθdθ
Какви са границите за ъгъла при интегрирането? Най-малкият възможен пръстен е при r е нула; съвпада с a и θ е нула. Най-големият пръстен е когато r е безкрайност; линията излиза от хоризонта във всяка посока, а θ е 90 или π/2 радиана. Тоест границите са от θ=0 до π/2 радиана.
E=0π/2σ2ϵ0sinθdθ
E=σ2ϵ0cosθ|0+π/2=σ2ϵ0(01)
Електричното поле на безкрайна заредена плоскост е:
E=σ2ϵ0 нютона/кулон

Заключение

Това е електричното поле (силата върху единица положителен заряд) на заредена плоскост. Удивително, изразът за полето не съдържа член за разстоянието, така че полето на заредена плоскост не намалява с разстоянието! За тази въображаема безкрайна заредена плоскост няма значение дали си на един милиметър, или на един километър от равнината, електричното поле е същото.
В този пример разгледахме безкрайна заредена плоскост. Във физичния свят няма такова нещо, но резултатът се прилага забележително добре към реални плоскости, стига площта им да превишава значително a и мястото да не е твърде близо до ръба на плоскостта.

Преглед

Като използваме определението за електрично поле, техниката за анализ е:
  1. Зарядът поражда електрично поле.
  2. Електричното поле действа локално върху тестов заряд.
Обобщавайки трите разработени досега примера за електрично поле:
Полето от"спада" съгласно
точков заряд1/r2
заредена линия1/r1
заредена плоскост1/r0
Тези три конфигурации на заряда са полезни инструменти за прогнозирането на електричното поле в множество практични ситуации.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.