If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Въпроси за електростатиката

Задача

След разтварянето на MgCl2 в неутрално зареден разтворител, какъв ще бъде сумарният заряд на разтвора?
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?