If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:8:07

Видео транскрипция

Сега искам да използвам диод в електрическа верига и ще видим как решаваме вериги, които включват тези нелинейни диоди. Имам верига тук с батерия и резистор, и диод ето тук, и това ще е специален вид, това ще е LED диод, той ще отдава светлина. Това е вид диод, който е произведен да генерира фотони светлина, когато през него тече ток в посока напред. Те са доста готини и ги виждаш постоянно в електронни компоненти. Ще открием как да използваме LED в реална проста малка верига. И в нашата верига тук ще имаме резистор от 330 ома и ще направим тази батерия 3 волта, това е като две двойно-А клетки. И ще открием колко ток ще тече през веригата. И отбелязваме това тук, нека отбележа напреженията между краищата на компонентите ни. Имаме Vd, което е това напрежение тук, а после имаме Vr, което е напрежението на резистора и това е това напрежение ето тук. И ще ти покажа IV крива за нашия диод. Можеш да видиш, че тук, около 0,7 волта, токът се покачва внезапно, когато има 0,7 волта между краищата на диода. Нека започнем, като анализираме това, да започнем със същите инструменти, които винаги имаме, които са... да опитаме да запишем закони за тока за тези две неща. И за диода записваме закон за тока, който изглежда ето така. Токът е равен на Is по е^qV върху kT минус 1. И това е IV характеристиката за диода, където това е V на диода тук и съответното уравнение за резистора е I е равно на V на резистора върху 330 ома. Това е просто законът на Ом за резистора и в двата случая I е това I ето тук. Ако исках, можех да поставя тези два израза да са равни един на друг и да реша за Vd и Vr, но вместо това ще реша това чрез графичен метод. Ето графика за диода и това е Vd скалата, това е V на диода и това тук горе е I. Искам да поставя тук също и кривата на резистора. Искам да поставя IV кривата на резистора на същата диаграма. В този израз имам Vr, вместо Vd, да видим дали мога да поработя върху Vr тук. Нека опитам да намеря Vr спрямо Vd. Мога да изведа Vr като 3 волта минус Vd. И нега поставим това в този израз за I тук. Изразът за закона на Ом сега става I е равно на... Vr е заместено с 3 минус Vd, всичко върху 330 ома. И нека поработим още малко върху това. I е равно на 3 върху 330 минус Vd върху 330 и това започва да изглежда като уравнението на права. Нека запиша това, за да го разпознаем като уравнение на права. Минус Vd върху 330 плюс 3 върху 330 е 9 милиампера. Това е уравнението на права и наклонът е ето тук, минус 1 върху 220, а пресечната точка с оста I е 9 милиампера. Да видим дали можем да поставим тази права. Това се нарича права на натоварване. Това е просто прякор за този вид израз, който получаваш, когато имаш резистор, който е свързан към фиксирано захранване отгоре, и резисторът виси от него. Получаваш това характерно уравнение на права, която има отрицателен наклон, което е много отличително. Да видим дали мога да поставя тази права на графика. Това е права, така че просто трябва да намерим две точки, които решават правата, а после ще успеем да начертаем правата. Ако поставя Vd да е равно на 0, тогава I е равно на 9 милиампера. Това е Vd равно на 0 и ще премине през 9 милиампера. Това е една точка от правата. Но какво друго мога да поставя да е равно на нула? Мога да поставя I да е равно на нула, което означава, че съм на правата на напрежението. И тук това, което ще направя, погледна веригата и да открия това наум. Поставям I да е равно на нула и I = 0 означава, че няма ток в този резистор, което означава, че няма пад на напрежението между краищата на този резистор. И това означава, че това напрежение тук е същото като това напрежение тук. И знам напрежението тук, напрежението тук е 3 волта, така че това означава, че напрежението тук е 3 волта и това е понеже знам, че токът е нула. Да преминем тук и да поставим тази точка на права. Когато I е нула, V е 3 волта. Това е друга точка на правата. И сега имаме две точки и можем да начертаем права между тях, ето така. И начертах правата на натоварване за този 330-омов резистор. Помни, тук казахме, че можем да решим тези две уравнения, като поставим двете да са равни едно на друго и това е пресечната точка на тези две прави. И те се пресичат ето тук. Това е решението на задачата ни. Тази точка на пресичане е решението. Тук токът на резистора и токът на диода са еднакви и това е тази точка тук. Сега мога просто да рачета отговора си. Ето тук е около 0,7 волта. И токът тук, ако разчета тока, точно през това, той е около 6,8 милиампера ток. Сега решихме веригата си чрез графична техника. И това ни казва... нека изтрия малко, за да поразчистя. Нека взема тези две неща тук. Това беше просто правата на натоварване за резистора, за който говорихме. И за решение имаме I е равно на 6,8 милиампера и V... V на диода е равно на около 0,7 вола. Така правиш графично решение с диод.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".