If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

ИЧ спектри – упражнения

Упражнения за определяне на съединенията, които съответстват на ИЧ спектри. Създадено от Джей.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да разгледаме няколко ИЧ спектри. Тук имаме три съединения, карбоксилна киселина, алкохол и амин. Отдолу е ИЧ спекъра на едно от тези съединения. Хайде да определим на кое съединение е този ИЧ спектър. Спускам линия при 1500 и игнорирам всичко отдясно на нея, като се фокусирам само върху диагностичната област. Това е областта на двойната връзка, но аз изобщо не виждам ивица в областта на двойната връзка. Със сигурност не виждам силно карбонилно трептене, така че карбоксилната киселина я изключвам. Тук не виждам никакво карбонилно трептене. Тук имаме няколко ивици отляво в областта на водородните връзки. Мога да спусна линия при 3000 и знам, че под нея ще имаме трептене на връзка въглерод-водород. Трептене на връзка въглерод-водород, когато въглеродът е sp3-хибридизиран. Това не ни помага изобщо, но другата ивица ни помага. Тук имаме друга ивица, която е при по-голямо вълново число. Тя е много широка, така че винаги, когато видиш това, трябва да допуснеш водородни връзки. Това се дължи на трептенето на връзка О-Н. Веднага разбираме, че тук имаме алкохол. Карбоксилната киселина има подобно трептене О-Н, така че също има широка ивица поради това, но тук няма карбонил, така че не може да е това съединение. Това не може да е амин също така, защото макар да имаме връзки азот-водород, трептенето на връзката азот-водород ще бъде в близка област. Можем да очакваме две ивици за това. Можем да очакваме ивица за симетрично трептене и ивица за антисиметрично трептене. Няма да е толкова широка, както тази, която имаме тук за алкохола, така че определено това не е амин, а това е спектър на алкохол. Сега да видим още три съединения и различен спектър. Да видим този спектър. Започваме с линия при 1500. Търсим областта на двойната връзка. Това е областта на двойната връзка. Този път има ивица в нея. Но това не е много интензивна ивица. Да определим къде се намира тази ивица. Слизам надолу и виждам, че ивицата е между 1600 и 1700, бих казал, че е приблизително 1650, като не е много интензивна. И двете неща - положението и фактът, че не е много интензивна ивица, ме навеждат на мисълта, че това вероятно е трептене на двойна връзка въглерод-въглерод. Ето това имаме тук. Карбонилът очакваме да е веднага след 1700 и с много, много по-изразена ивица. Значи изключваме това съединение тук, защото не виждаме трептене на карбонил. Сега да видим в областта на тройната връзка. Някъде тук е и изобщо не виждаме ивица. Значи не може да е това съединение. Следователно тук имаме циклохексан. Ако разгледаме областта на връзка с водород, ако спуснем линия, можем да видим ивица, която точно след 3000, която подсказва, че имаме трептене на връзка въглерод-водород, в която въглеродът е sp2-хибридизиран. А това е, разбира се, трептенето на нашата връзка въглерод-водород, където имаме sp3-хибридизиран въглерод. Така че циклохексанът е единственото, което можем да свържем с този ИЧ спектър. Да видим още един пример с три съединения и ИЧ спектър. Да започнем с анализа. Пускаме линията при 1500 и разглеждаме отляво на тази линия. Това е областта на двойната връзка, в която има две ивици, две ясни ивици в областта на двойната връзка. Да видим тази ивици ето тук, която не е така интензивна като другата и е горе-долу между 1600 и 1700. Тези два фактора ме навеждат на мисълта за трептене на двойна връзка въгелрод-въглерод. Вероятно това е трептене на двойна връзка въглерод-въглерод. Съседната ѝ ивица... ако това е 1600 и това е 1700, тази ивица е след 1700 и е много изразена. Това е много интензивна ивица, което ме кара да мисля за карбонил. Това тук ме кара да очаквам карбонил. Значи веднага изключваме това, нали? Вероятно не е възможно да е това съединение, което ни води при това, този спрегнат кетон в сравнение с неспрегнатия кетон. Да разгледаме неспрегнатия кетон. Трептенето на този карбонил – говорихме за това в предишно видео – можем да очакваме да го открием някъде около 1715, значи след 1700. При този кетон тук, при този спрегнат кетон, имаме резонанс, а знаем, че това, което причинява резонансът на карбонила, е понижение на силата на карбонила. Следователно понижава коефициента на еластичност k, което понижава честотата на трептене и можем да очакваме тази карбонилна ивица да има вълново число под 1715. Всъщност тя даже се премества под 1700, някъде около 1680 е мястото, където можем да я очакваме. Не знам къде е точно, но определено е по-малко от 1700. Това е много ясно, ще го обознача ето тук. Това много очевидно е линията при 1700 и нашия сигнал е след това. Следователно имаме неспрегнат кетон ето тук отдясно, и следователно този спектър съответства на това съединение. Надявам се, че това ти дава малко повече представа как да работиш с някои прости ИЧ спектри.