If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Извеждане на LC естествен отговор 1

Започваме извеждането на естествения отговор на LC веригата, като го моделираме със второредно диференциално уравнение. Създадено от Уили МакАлистър.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В това видео ще започнем извеждането на свободните трептения на LC трептящ кръг, т.е. на индуктор-кондензаторна верига. Това е трудно извеждане, но в края се отплаща. Има наистина забавна изненада накрая и тя е, че там се раждат синусовите вълни. Ще приключим със синусови вълни в края на това. И това е много хубав резултат, понеже те са навсякъде в електрониката и в природата. Ще започнем, като кажем, че ще поставим някакъв заряд на този кондензатор тук. В тази верига ще има ток I, ще трябва да започнем от нула. Токът I е нула, но това е токът през веригата и това означава, че и тук съществува ток. Нека поставим ключ в тази верига. Ще затворим този ключ при t = 0. Имаме една променлива I и другата променлива, която ще използваме, е V, а V е напрежението тук след като ключът се затвори. Искаме да намерим I и V. Засега ще се фокусираме върху намирането на тока I. След като намерим I, е лесно да намерим V. Това ще е независимата променлива – токът. Нека започнем анализа. В момента t = 0 зарядът, който съществува тук, ще започне да тече по веригата и напрежението и токът ще започнат да се променят. Нека запишем няколко израза, да започнем, като напишем няколко неща, които знаем, че са верни за нашите два компонента. Ще започнем с кондензатора. Първо ще запишем уравнение за нашия кондензатор като тук ще има преобръщане на знаците, така че трябва да внимаваме. Ако имаме V на кондензатора и I в кондензатора ще кажа, че токът на кондензатора Ic е равно на С по dv(с)/dt. Ако погледнем тук, Vс е същото като V тук, положителен знак отгоре, отрицателен знак отдолу, така че Vc и V са еднакви. Но трябва да внимавам, I е в противоположната посока на тока, който избрах за независимата променлива, така че това е обърнато. I... има отрицателен знак, преобръщаме, равно е на -С dv dt. Това е IV уравнението за тази верига. Имаме този допълнителен отрицателен знак. Сега искам да запиша интегралната форма на IV уравнението на кондензатора, която е, че V е равно на 1/С по интеграла на Idt. Не забравяй отрицателния знак, това е важен знак минус, който да помним. Нека направим напрежението между краищата на индуктора, напрежението на индуктора е същата променлива, V, е L di dt. Няма допълнителен знак минус тук. Спазено е правилото за знаците за пасивни компоненти. Сега имаме израз за V на кондензатора и имаме израз за V на индуктора, и знаем, че това е едно и също напрежение. Нека поставим тези две неща заедно, така че да можем да кажем, че L di dt е равно на минус 1/С по интеграла от Idt. Просто поставихме двете идентични напрежения да са равни едно на друго. Сега малко ще преработя това. L di dt плюс 1/С интеграла от Idt е равно на нула. Просто събрахме членовете от едната страна и казахме, че другата страна става нула. Сега, тъй като не съм свикнал да имам интеграли в уравненията, предпочитам да имам производни, тъй като имам опит с диференциални уравнения, нека, ако взема производното на цялото това уравнение, ето какво ще направим. Ще диференцираме спрямо времето на цялото това тук и това ни дава... получаваме втората производна на първия член, получаваме L, втората производна на I спрямо времето плюс 1/С и после производната на интегралът от Idt се превръща просто в I, а производната на нула от тази страна е нула. Сега това е диференциалното уравнение за LC верига. Нарича се хомогенно обикновено диференциално уравнение от втори ред. Диференциално уравнение е понеже има производни, хомогенно е понеже има само производни на I спрямо t и нищо друго. Индикаторът е, че тази страна е равна на нула, няма член от тази страна. Когато можеш да запишеш уравнението по този начин, казваме, че е хомогенно. Нарича се уравнение от втори ред, понеже има тази втора производна тук. Съставихме това хомогенното обикновено диференциално уравнение от втори ред и в следващото видео ще се заемем с решаването му. Ще го направим стъпка по стъпка.