If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Ръката на Кюриосити

Координация око-ръка

Първата стъпка в построяването на ръка е да се обучи как да се пресегне и прецизно да докосне нещо. Това кратко видео показва началното тестване, след като китката е била прикачена към ръката. Първо марсоходът е трябвало да се научи как да движи ръката си внимателно, иначе лесно е можел да се нарани.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Какво може да направи ръката?

Кюриосити прави снимка на ръката си. Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSSS
На върха на ръката на Кюриосити има структура, на която са монтирани 5 уреда. Два от тези уреди са инструменти за контакт – спектрометър за измерване на лъчение с алфа частици (Alpha Particle X-ray Spectrometer, APXS) и камера Mars Hand Lens Imager (MAHLI). Останалите три уреда са свързани с премахване на прах (DRT), пробиване и обработка на проби CHIMRA, които ще разгледаме по-късно.
Местоположение на ключовите инструменти на дланта. Изображение: NASA/JPL
Първо да разгледаме увеличителната лупа на Кюриосити.

Камерата на марсохода Mars Hand Lens Imager (MAHLI)

Камерата Mars Hand Lens Imager е еквивалентът на увеличителната лупа на геолог и ще предоставя изглед отблизо на минерали, текстури и структури в марсианските камъни и повърхностния слой от каменисти отпадъци и прах.
MAHLI е като увеличителните лещи, използвани от геолозите при теренни проучвания. Изображение: СС
С този нов уред геолозите на Земята ще могат да виждат марсиански находки по-малки от диаметъра на човешки косъм.
Реален размер на камерата. Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Основната цел на проучването с MAHLI е да се получат изображения, особено тези, които улесняват интерпретацията на петрографията и минералогията на скали и почви. По-долу е показано изображение на проба от цинкова руда от Франклин, Ню Джърси. Обърни внимание на лентата за мащаб от 1 mm.
Изображение на цинкова руда, направено на Земята с MAHLI. Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSS
Освен снимане на детайлни снимки, можем също да извършим високо прецизен анализ на повърхностните съставки, като използваме рентгенови лъчи.

Спектрометър за измерване на излъчване на алфа частици (Alpha Particle X-Ray Spectrometer (APXS)

Главната цел на спектрометъра APXS е да характеризира геологията на обстановката около марсохода и да проучи процесите, които са образували скалите и почвите.
Изображението показва спектрометъра APXS, насочен директно към нас. Изображение: NASA/JPL-Caltech/MSSS
Той засичане с висока прецизност образуващи соли елементи като S, Cl и Br. Може да засече нищожни количества, които биха останали незабелязани от разстояние. Спектрометърът Alpha Particle X-ray използва алфа частици и рентгенови лъчи, за да определи химичния състав на марсианските скали и почви.
Близък план на излъчвателя. Изображение: NASA/JPL-Caltech/Max-Planck-Institute
APXS ще бъде поставен в контакт със скалните и почвените проби на Марс и ще облъчи материала с поток от алфа частици и рентгенови лъчи, излъчени при радиоактивния разпад на елемента кюрий. Енергията на рентгеновите лъчи позволява на учените да идентифицират всички важни скалообразуващи елементи, от натрий до по-тежки елементи.

Загребване на прах

Най-важното е, че апаратурата има способността да вземе проби чрез загребване и пробиване. Това може да бъде разделено на две фази:

Стъпка 1: Осигуряване на проба

Почвените проби се взимат със загребващия механизъм на CHIMRA, който може да събере свободен почвен материал от дълбочини до 3,5 cm. Греблото също може да събере неконсолидирани проби от зъбците на колелата на марсохода в зависимост от геометрията на зъбците, които могат да достигнат материал до 20 cm под оригиналната повърхност. Това видео показва тестване на загребването:
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Стъпка 2: Обработване на проба и работа с придобиването на пробата

CHIMRA е уред, който разделя пробите от изгребването и пробиването, които после биват разпределени към анализиращите инструменти SAM и CheMin. Различни кухини и лабиринти в механизмите се използват за сортиране и обработка на материал от пробити скали или изгребана почва.
Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.