If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Защо да ходим на Марс?

Турбулентна история

През последните три десетилетия космическите уреди са ни показали, че Марс е камениста, студена и суха планета под розовото си небе. Данните от мисиите на Марс предполагат, че Марс може да е била много по-топла и влажна, отколкото я наблюдаваме днес. Ранна насока е този голям щитовиден вулкан, висок около 26 километра и широк около 600 километра; има приблизително същата площ като Аризона. Познат е като планината Олимп.
Най-високата точка на Марс: Планината Олимп. Изображение: NASA/JPL-Caltec
Открили сме, че днешната марсианска пустош насочва към преди оживен свят, в който вулкани са избухвали, метеори са издълбавали широки кратери и внезапни наводнения са заливали повърхността. Например системата каньони Valles Marineris е най-голямата и най-дълбока позната такава в Слънчевата система; разполага се на повече от 4000 километра и е дълбока до 10 километра.
Valles Marineris, изображение от Mariner 9. Изображение: NASA/JPL-Caltech
Понеже водата е ключ за живота такъв, какъвто го познаваме, от НАСА планирали по-ранните мисии на Марс по логиката "Следвай водата". Алувиалните сводове, идентифицирани на Марс, са едни от най-сигурните доказателства за наличието на течна вода на марсианската повърхност, и носят информация за хидрологичните условия по времето на образуването си. Смята се, че тези канали са се образували преди милиони години:
Канали, издълбани от наводнение на Марс преди милиони години. Изображение: NASA/JPL-Caltech
Натрупващите се открития, свързани с доказателства за наличие на вода в миналото и настоящето от геоложките данни, правят възможно предприемането на следващи стъпки към намиране на доказателства за условия за обитаване в миналото и за наличие на живот. Научната мисия "Марсианска лаборатория" и нейният марсоход Кюриосити бележат прехода от темата "следвай водата" към "проучи обитаемостта"/"търси признаци на живот". Паралелно с това тя подготвя почвата за извършване на проучвания от хора, като събира данни за опасностите на Марс.
Изображение: НАСА
След кацането на място, което съдържа доказателства за наличие на вода в миналото, Кюриосити проучва условията за обитаемост в миналото и търси доказателства за органични вещества, които са химичните градивни блокове на живота.

Защо търсим органични вещества?

Видео плейър на видеоклиповете в Кан Академия
Тъй като Кюриосити откри условия, благоприятни за живот в първите години от мисията си и продължава да намира специални глини, които са известни на Земята с това, че запазват органични вещества, находките на марсохода могат да оформят бъдещи мисии, които вероятно ще върнат проби обратно на Земята за засичане на живот и други изследвания, или за бъдещи мисии, които съдържат усъвършенствани експерименти за засичане на наличието на живот на Марс в миналото.
В този смисъл марсоходът Кюриосити на НАСА е на ръба на стратегически преход в проучвателните научни стратегии за Марс, установявайки обитаемост и павирайки пътя за търсенето на признаци на живот при бъдещи мисии. Докато самият той не може да засече признаци на живот в миналото, той е част от стъпка-по-стъпка проучвателен план за напредък в тази посока.

Цели на мисията

Биологични цели: Инвентаризиране на органични съединения, които са химичните градивни блокове на живота (въглерод, водород, азот, кислород, фосфор и сяра)
Геологични и геохимични цели: Как скалите са се образували с времето? От какво са изградени?
Цели за планетарните процеси: История на марсианската атмосфера. Оценяне на дългосрочната (например в течение на 4 милиарда години) история на марсианската атмосфера.
Цел за измерване на радиацията на повърхността: Каква защита ще е нужна на хората? Характеризиране на широкия спектър радиация на марсианската повърхност.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.