If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Дължина на дъга

Задача

Дадена е окръжност с радиус start color #6495ed, 3, end color #6495ed. Дадена е дъга от тази окръжност с централен ъгъл 340, degrees.
Колко е дължината на дъгата?
Въведи точен отговор, изразен чрез pi, или използвай 3, comma, 14 за стойността на pi и въведи отговора си като десетична дроб.
Дадена е окръжност. Централният ъгъл е означен с триста и четиридесет градуса и е оцветен до съответстващата му дъга. Радиусът е с дължина три единици.
Заседна ли?
Заседна ли?