If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Как се появява числото пи

Ранните модели на Вселената се основавали на предположението, че окръжностите са точен образец за орбитите на планетите.
Слънчевата система според Коперник. Илюстрацията е от: Harmonia Macrocosmica, Целариус, Амстердам, 1660

Анатомия на окръжността

Окръжностите са симетрични във всички посоки и всички точки, лежащи на окръжността, се намират на еднакво разстояние от нейния център – това разстояние се нарича радиус. Периметърът на окръжността се нарича обиколка.
Илюстрация: Philliip Legner
Най-впечатляващата характеристика на окръжностите се основава на отношението между техните дължина и диаметър. Кое е общото между тези окръжности?
Каква обща характеристика имат тези окръжности?
За всички окръжности отношението на тяхната дължина към техния диаметър е еднакво, независимо от размера им.
Отношението между дължината на окръжността и нейния диаметър е винаги едно и също. Илюстрация: Джон Рейд
Това отношение представлява едно загадъчно число, което се представя с гръцката буква π. Всъщност на колко е равно π (пи)? За да разбереш, вземи произволна окръжност и раздели нейната дължината на нейния диаметър. Ще установиш, че винаги се получава приблизително 3. Математиците в древния Вавилон са ползвали същите приблизителни стойности за π. Глинени плочки свидетелстват, че те са използвали стойност за π  = 25/8, което е равно на 3,125.
Можем ли да се справим по-добре?

Как се изчислява π

Ако впишеш един многоъгълник в някаква окръжност, можеш да очакваш, че неговата обиколка е приблизително равна на обиколката на окръжността. Така постъпил и Архимед (287 пр.н.е. –  212 пр.н.е.), който използвал многоъгълник с 96 страни, за да получи по-точна стойност на числото пи. За да намерим по-точно стойността на пи, можем да сравним обиколката на описания около окръжността многоъгълник и обиколката на вписания в нея. Обиколката или дължината на окръжността трябва да е между тези две стойности.
По-долу можеш да видиш една интерактивна илюстрация. Използвай плъзгача, за да променяш броя на страните, и виж как това оказва влияние върху стойността на числото π.
Когато увеличаваш броя на страните, приблизителната стойност става все по-точна и по-точна. Така достигаме до следното приближение за стойността на π: 3,1408 < π < 3,1429 или приблизително 3,14.
Колкото по-голям е броят на страните, толкова по-точно получаваме стойността на числото π.
Още по-точна стойност, която е удобна за запаметяване:

π = 3,14159265...

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.