If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Астрономически наблюдения в миналото

Задача

Разстоянието между Земята и Марс варира в зависимост от тяхното положение в съответните им орбити. Максималното разстояние между тях е малко над 7,35 пъти по-голямо от най-близкото разстояние.
Ако най-късото разстояние между тях е 54,6 милиона километра, колко е най-голямото разстояние между Земята и Марс? (Въведи отговора си в милиони километри, закръглени до най-близката десета.)
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • точна десетична дроб като 0.75
  • несъкратима правилна дроб, като 3/5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7/4
  • смесено число като 1 3/4