If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Отговори на проучвателните въпроси: Планети

1. Обясни разликите между пояса на Кайпер и астероидния пояс. Всички тела в тези области ли се смятат за планети? Обясни защо това е така.
Отговор: Астероидният пояс е област със скалисти тела, разположен между орбитите на Марс и Юпитер. Поясът на Кайпер е област с ледени тела отвъд орбитата на Нептун. Телата в тези области не се смятат за планети, защото в тези области има прекалено много обекти. За да бъде планета едно тяло, в областта, в която се намира то, трява да има само едно основно тяло.
2.**Какво представлява черният кръг в центъра на тази диаграма на скалиста планета? Как се е формирал?**
© AMNH
Отговор: Централният черен кръг на диаграмата представлява богатото на желязо ядро на планетата. То е формирано в процеса на диференциация, при който по-тежките елементи като желязото са потънали в центъра, а по-леките са се издигнали, за да формират външните скални пластове.
3. Идентифицирай явлението и планетата, показани на всяко от изображенията по-долу. Какво е общото между двете изображения? По какво се различават?
Отговор: На лявото изображение е показана Земята, а на дясното - Юпитер. Общото между двете изображения е показаният ураган. Въпреки че ураганът на Юпитер наподобява този на Земята, той е много по-мощен и до 1000 пъти по-голям.
4. Ако марсоходът Кюриосити открие на Марс това, което търси, възможно ли е да съществува, или да е съществувал някога живот на тази планета? Обоснови отговора си. В своя отговор разгледай това, което е необходимо за живот, и откритията, направени на Марс при предишни мисии.
Отговор: Марсоходът Кюриосити търси органичен въглерод в планината Шарп. Ако открие въглерод, това ще означава, че е възможно да съществува живот в момента или в миналото. При по-ранните мисии са установени признаци за наличие на вода и че, подобно на Земята, Марс получава своята енергия от Слънцето. Това би означавало, че някога на Марс са били налични трите основни условия за съществуването на живот: вода, източник на енергия и въглерод.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.