Основно съдържание

Раздел: Молекулен строеж на веществата

Учи
Учи
Учи

За този урок

В този раздел ще научиш какво представлява моделът "идеален газ", уравнението на идеалния газ и за състоянието и негови приложения. Ще научиш и за закона на Далтон за газовите смеси, за абсолютната температурна скала, за принципите на термодинамиката и за топлинните капацитети.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".