If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:6:52

Видео транскрипция

Парциално (частично) наричаме това налягане, което се упражнява от един от газовете в газова смес. То е налягането на един от газовете в сместа; тук приемаме, че всички газове имат свойствата на идеални газове. В това конкретно приложение на идеалните газове е важно да се знае, че техните молекули имат самостоятелно поведение. Това означава, че за тях няма никакво значение дали се намират в смес с други газове, или не. Всяка молекула от сместа е независима от останалите молекули. Тя си гледа само своята работа. Ще илюстрирам това с рисунка. Това е нашият съд. В него има азотен газ. В лилаво е азотният газ. Имаме тези молекули на азотния газ. Всяка от газовите молекули е с формула N₂ и се движи из съда с определена скорост. Скоростта и посоката на газовите молекули отбелязвам с тези стрелки. Те профучават и се отблъскват от стените на съда и това отблъскване от стените създава налягане. В нашия пример налягането на газовете в съда е 2 атмосфери. Всяка от тези молекули на газа действа самостоятелно и не взаимодейства с останалите молекули, но какво става, ако добавим друг газ? Това отново е нашият съд, в него добавяме кислороден газ. Ще нарисувам молекулите на кислорода с друг цвят. Нашият съд запазва обема си и не сме променили температурата. Също така и не протича никаква реакция. Значи имаме същите молекули N₂, които се движат със същата обща скорост, защото температурата не е променена. Сега обаче имаме и допълнителни молекули: рисувам ги в зелено. Имаме тези молекули на другия газ, те са кислородни молекули. Значи те са О₂ и те също се движат с някаква скорост. Сега имаме повече молекули, отколкото в началото, значи налягането се увеличава от това. Налягането на всички газове в съда ще нарека общо налягане. Общото налягане вече е 2,5 атмосфери. Можем да зададем въпроса: какво е парциалното налягане на азота или парциалното налягане на кислорода? Това обикновено се записва по този начин, като под знака за налягане е търсеният газ. Вече казахме, че газовите молекули имат независимо поведение и поради това просто събираме парциалните налягания в сместа, за да получим общото ѝ налягане. Може да срещнеш такова уравнение за парциално налягане: общото налягане е равно на сбора от парциалните налягания на всички газове в сместа. Това се нарича Закон на Далтон за парциалните налягания. Това е един начин, по който да намерим търсено парциално налягане, ако знаем общото налягане и знаем парциалните налягания на всички останали газове в сместа. Така намираме едно неизвестно парциално налягане. Тук ще използваме това. Разписваме уравнението за нашата конкретна система: Общото налягане, тук то е 2,5, е равно на парциалното налягане на азота плюс парциалното налягане на кислорода. Знаем парциалното налягане на азота. Тук то е дадено като 2 атмосфери. Не се променя и в сместа. Значи парциалното налягане на азота остава 2 атмосфери дори при добавяне на кислородния газ и причината това да е така е законът за идеалния газ: той казва, че PV е равно на nRT. Като преобразуваме това, за да изразим налягането, получаваме P = nRT върху обема. Когато нашият азотен газ има поведение на идеален газ, налягането ще се промени само ако променим броя на моловете газ, температурата или обема. Тук не сме променили никой от тези фактори, а само сме добавили друг газ: това не е променило моловете на търсения газ, температурата или обема. Поради това парциалното налягане, или налягането, упражнено от молекулите на азотния газ ще остане 2 атмосфери. И така, знаем, че общото налягане е 2,5 атмосфери и парциалното налягане на азота, както току-що обяснихме, е 2 атмосфери. Искаме да намерим парциалното налягане на кислорода. Сега можем просто да разместим уравнението, за да намерим парциалното налягане на 0₂. То е равно на общото налягане, което е 2,5, минус парциалното налягане на азота. Получаваме, че парциалното налягане на кислорода е само половин атмосфера. Сега вече знаем как да използваме това приложение на Закона на Далтон за парциалните налягания, за да намерим търсено парциално налягане по известни общо налягане и останалите парциални налягания.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".