If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Раздел 1: Молекулен строеж на веществата

За този раздел

В този раздел ще научиш какво представлява моделът "идеален газ", уравнението на идеалния газ и за състоянието и негови приложения. Ще научиш и за закона на Далтон за газовите смеси, за абсолютната температурна скала, за принципите на термодинамиката и за топлинните капацитети.

В този урок ще научиш какво е "идеален газ". Ще научиш за уравнението на Клапейрон-Менделеев, описващо състоянието на идеалния газ и ще видиш решенията на няколко задачи. Ще споменем също за абсолютната температурна скала.

Учи

В този урок ще научиш какво гласи законът на Далтон за газовите смеси, и за разпределението на молекулите на по скорости при различни температури (разпределение на Максуел-Болцман).
В този урок ще научиш за специфични топлини, за изопроцеси, за вътрешна енергия и за първия принцип на термодинамиката

Учи

В този урок ще научиш що е ентропия, какво гласи вторият принцип на термодинамиката, какво е цикъл на Карно и как се определя КПД на топлинен двигател

Учи

Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".