If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Уравнение за идеален газ, пример 3

Намиране на масата на кислорода при дадени P, V и T, и проверка на мерните единици за газовата константа R.  Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим още няколко приложения на уравнението за идеален газ. То казва, че налягането по обема е равно на броя на молекулите на газа, изразен като молове по константата на идеалния газ, по температурата в градуси по Келвин. В коментарите на едно от видеата прочетох, че това се разбира добре, но константата R изглежда мистериозно. Сега ще я изясним. Да поразместя малко. Това е равно на R по nT. Това, надявам се, дава разбиране, че налягането по обема е пропорционално на практика на общата енергия в системата. Температурата показва средната енергия на молекула, а тук имаме общия брой на молекулите в газа. Мерната единица на R, константата на идеалния газ, се получава така: умножаваме молове по келвини, получава се мол келвин, а налягането, което е силата на единица площ е умножено по обема. Получаваме сила по едномерно разстояние: мерна единица за него са джаули. Константата на идеалния газ показва с колко това е пропорционално на това, дава точната константа на пропорцията и уравновесява мерните единици. Тя преобразува моловете и келвините от дясната страна към мерните единици на лявата: атмосфери и литри, или пък барове и кубични метри, или килопаскали и кубични метри. За всеки вариант на мерните единици за налягане и обем произведението налягане по обем се измерва все в джаули. R е преобразуване между двете страни, които са пропорционални. Сега да преминем към задачите. Търсим колко грама кислород има тук. Търсим O₂ в грамове. Колко грама О₂ има в съд от 300 милилитра с налягане 12 атмосфери, когато температурата е 10 градуса по Целзий? Вече разписахме уравнението за идеалния газ. Налягането е 12 атмосфери. Записвам 12. Ще запазя мерните единици. 12 атмосфери, по обема, той трябва да е в литри, значи имам 300 милилитра, което е 300 хилядни, или 3 десети от литъра. Това е 0,3 литра. 300 милилитра са 0,3 литра. Отдясно имаме броя молове, те са нашето неизвестно. Когато намерим броя молове, ще разберем броя на грамовете. И така, равно на n по R. Кой вариант на R да използваме? Използвахме литри и атмосфери. Значи ни трябва ето тази. Литри, атмосфери, мол-келвин, 0,082. Значи по 0,082. Колко е температурата? Тя е 10 градуса по Целзий. Но винаги трябва да използваме скалата на Келвин. Значи става 283 градуса по Келвин. Остана да решим уравнението за n. Разделяме двете му страни на това число: n е равно на 12 атмосфери по 0,3 литра делено на 0,082 по 283 градуса. Отговорът ще бъде в молове. За да потвърдиш това, разпиши и мерните единици към константата за идеалния газ и опрости. Броят на моловете е 12 по 0,3 делено на 0,082 делено на 283, равно на 0,155 мола. Колко грама кислород има в един мол кислородни молекули? Това са 1 мол О₂. Знаем атомната маса на кислорода. Тя е 16. Една молекула от газа кислород има два атома, значи има молекулна маса 32. Моларната маса, или масата за мол, е 32 грама. тук нямаме цял мол. Имаме 0,155 мола. За да разберем колко грама са това, умножаваме 32 грама за мол по 0,155 мола и получаваме отговора. Да умножим. 32 по 0,155 е равно на 4,96 грама. Това е приблизително 5 грама молекулен кислород.