If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Формула на Доплеровия ефект, когато източникът се отдалечава

Да разгледаме случая, когато източникът се отдалечава от слушателя. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В последното видео намерихме формулите за наблюдаван период и честота за наблюдател, който стои на пътя на източника. Източникът се движи към наблюдателя. Това е примерът, при който влакът се движи към теб и възприемаш свирката на влака с по-висока нотка, или по-висока честота. И успяхме да направим това чрез мисловен експеримент. Казахме, че обектът ни започва оттук. След един период – един период е мярка за време, но това е мярката за време, през което източникът излъчва един цикъл – тоест той излъчва цикъл на всеки период. Но след един период казахме: "Добре, къде е фронтът на първата вълна или първата пулсация, или първият гребен? И къде е източникът? Понеже е изминал точно един период и източникът ще е готов да излъчи друг гребен или друг цикъл." Разстоянието между мястото, където се намира източникът, и този фронт на гребена или този първи гребен, това ще е дължината на вълната. Понеже това следващо нещо, което излъчи, ще се движи с точно същата скорост и ще е разделено от това разстояние, което, видяхме, е този израз. Питахме: "Колко време ще е нужно, за да се измине това разстояние?" Това се движи с големина на скоростта от v с индекс w. Това ти казва какъв ще е наблюдаваният период за този човек тук. Изчислихме го тук и после наблюдаваната честота е просто обратно пропорционалното на това. Сега нека помислим за ситуацията, в която наблюдателят е тук. Тези уравнения или тези формули, които намерихме тук, това е наблюдателят – нека кажа, източникът се движи в посоката на наблюдателя. Източникът се движи в посоката на наблюдателя. Нека помислим за обратния случай, при който източникът се отдалечава от наблюдателя, и в този случай наблюдателят е този човек тук. Може би ще го направя в различен цвят. Ще е в синьо. Това е наблюдателят. Когато започнахме, източникът ни беше ето тук. След точно един период от гледна точка на източника, първият излъчен гребен се е придвижил радиално навън с толкова. Това е разстоянието. Скоростта на вълната по количеството изминало време – скорост по време ще ти даде разстояние – и където източникът на вълната ще се е придвижил надясно с точно това разстояние. Това е скоростта по количеството изминало време. В последното видео казахме: "Добре, тази вълна точно подминава този човек. Колко време ще е нужно на следващата пулсация, която бива излъчена точно тогава, за да го достигне и тя?" И тогава това ни дава периода между две пулсации или между два гребена. Нека помислим за точно същата ситуация тук. Този пръв гребен точно подминава този човек. И един период, или t с индекс s, което е периодът на излъчената вълна, току-що е изминал. Тоест това ще излъчи друга вълна. Тази друга вълна ще е точно тук. Какво е разстоянието между гребена, или цикъла, или както искаш да мислиш за него, пулсацията, която го минава покрай него сега, какво е разстоянието между това и пулсацията, предният ръб на тази пулсацията, която бива излъчена точно в този момент? Точно в този момент. Е, това ще е този радиус, който е тази стойност. Това ще е v с индекс w по периода. Това е това разстояние плюс количеството разстояние, с което нашият източник се е придвижил надалеч от човека ни. Тоест плюс v с индекс s по периода. Това е нашето разстояние и толкова далеч ще е тази пулсова вълна от тази, или този гребен от този. Ако той вижда този пръв гребен сега, точно в този момент, колко време ще му е нужно да види гребена, който бива излъчен точно сега, който е толкова отдалечен от него? Това е толкова надалеч от него. Нека запиша това. Времето, което му е нужно, да види следващия гребен или същата точка в следващия цикъл, това е периодът. Това е наблюдаваният период. Това ще е равно на това разстояние. Скоростта на вълната по периода от перспективата на източника плюс скоростта на източника, понеже източникът се е отдалечил на толкова от него, скоростта на източника по периода на източника, така че това е колко отдалечен е следващият гребен. И после делиш на големината на скоростта на вълната, на големината на скоростта на всеки гребен, което е просто скоростта на вълната. И можем да изнесем t с индекс s и да кажем, че това е t с индекс s по v с индекс w, скоростта на вълната плюс скоростта на източника, делено на скоростта на вълната. Тоест това ще е по-голям наблюдаван период, отколкото ако това беше неподвижно, и особено ако наблюдателят беше на пътя на това. Логично е, понеже всеки път, когато това излъчи един цикъл, то се отдалечава с още малко. Всеки гребен, същата точка в цикъла, ще е все по и по-отдалечена, така че ще имаш по-дълги дължини на вълните, по-дълги периоди. И ако искаш наблюдаваната честота за това тук – ще го направя в същия цвят. Наблюдаваната честота за един човек, когато източникът се движи надалеч от него, е просто обратнопропорционалното на това. 1 върху периода, същия аргумент, който направихме тук, 1 върху периода от гледна точка на източника е честотата на източника. Нека го кодирам с различни цветове. 1 върху t с индекс s е равно на честотата на източника. Това е обратно пропорционалното на това. Просто взимам 1 върху всичко тук. 1 върху t с индекс s е честотата на източника и после взимаме обратнопропорционалното на това тук – скоростта на вълната, делена на скоростта на вълната плюс скоростта на източника. Готови сме – поне за простите случаи. Очевидно става малко по-интересно, когато някой не е точно в посоката на източника или не се движи точно надалеч от него, но това са двата крайни случая. Това е ситуацията, при която това се движи надалеч от теб. За да проверим изчисленията си и да ги направим малко по-конкретни по отношение на видеото, което направихме, когато въведохме идеята за доплеровия ефект, нека приложим тези числа. Преди две видеа имахме ситуация, в която скоростта на източника ни беше 5 метра в секунда надясно, скоростта на вълната беше 10 метра в секунда радиално навън, а периодът на вълната ни – ще го нарека периода – нека го направя в друг цвят – от гледна точка на източника беше 1 секунда на цикъл, а честотата беше просто обратнопропорционалното на това. 1 цикъл в секунда, или 1 херц, което е един цикъл в секунда. Като използваме тези числа, да видим дали ще получим точно същия отговор, който получихме в това първо видео, където за първи път учихме за доплеровия ефект. Нека разгледаме честотата от гледна точка на този джентълмен тук. Честотата на източника ще е 1 цикъл в секунда, 1 херц. Скоростта на вълната е 10 метра в секунда. Нека запиша това. 1 цикъл в секунда. Скоростта на вълната е 10 метра в секунда. Скоростта на вълната е 10 метра в секунда минус скоростта на източника – тя е 5 метра в секунда. На колко ще е равно това? Наблюдаваната честота за този тук ще е 1 цикъл в секунда по (10 върху 10 минус 5) и метрите в секунда се съкращават. Метри в секунда в числителя, метри в секунда в знаменателя. 10, делено на (10 минус 5), или 10, делено на 5, ще е 2. Това ще е 2 цикъла в секунда. И ако искаш наблюдавания период за този човек тук, това ще е обратнопропорционалното на това, или ще е 1/2 секунди на цикъл. И това е точно същото, което получихме в предишното видео, всъщност преди две видеа. А какво да кажем за този, от който този се отдалечава? Ще направим точно същото нещо. Имаш 1 цикъл в секунда, или 1 херц. Това е излъчената честота от гледна точка на източника по скоростта на вълната, делено на скоростта на вълната плюс скоростта на източника, понеже това се отдалечава от него. Тоест това е 10 върху 10 плюс 5. Това е 10 върху 15. Това е равно на 2/3. Мерните единици тук се съкращават. Това беше цикъла в секунда. 2/3 цикъл в секунда, което потвърждава числата, които получихме в първото видео, така че това трябва да ни направи сигурни и също е напълно логично. Този тук ще вижда гребена на вълната по-често. Той ще наблюдава по-висока честота. Ако това е звук, той е по-висок тембър. Този човек, тъй като всеки гребен или циклите биват разпространени, той ще ги вижда не толкова често, а ако това е звук, той ще наблюдава по-нисък тембър.