If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Избор на радионуклиди (радиоизотопи) с медицинско приложение

Задача

Едно от предимствата на използването на радиофармацевтици е неинвазивната диагностика и лечение на рака. Съответно съществуват терапевтични или диагностични радиофармацевтици, всеки от които притежава определени характеристики, определящи оптималната му ефективност за определена цел. Радиофармацевтикът съдържа радионуклид в следните форми: като елемент в атомна или молекулярна форма, като анион или включен в или прикрепен към органични молекули.
Има три метода за производство на радионуклиди. Първият метод е чрез облъчване на целеви елемент с неутрони в ядрени реактори. Неутронно лъчение се използва или за производство на радиоизотопи с по-голям брой неутрони, или за изолиране и пречистване на продукти на ядрен синтез. Вторият метод включва поставяне на родителски радионуклид в генератор, който улеснява транспорта на големи разстояния в болници и извличането на дъщерния нуклид. Тяхната употреба се е доказала като ценово ефективна, особено в случая на Технеций-99m. Последният метод е чрез облъчване с положително заредени бариони в циклотрон. Радионуклидите, приготвени по този начин, често излъчват бета-положителни частици, но някои се разлагат чрез улавяне на електрони.
Има множество съществуващи радионуклиди, които са радиоактивни изотопи на съществуващи елементи, но само няколко предлагат терапевтична стойност. За да има терапевтична стойност, радионуклидът трябва да има оптимален полуживот, емисия с енергия, подходяща за употребата му, и ценово ефективен метод за синтез. Оптималният полуживот трябва да е достатъчно къс, че да минимизира радиационната доза върху пациента, но достатъчно дълъг, за да се осъществи диагностичната процедура. При разпада на един радионуклид може да се излъчат алфа, бета или гама частици и методът на разпад, заедно с производството на енергия, са два ключови фактора в определянето на диапазона на използването на радионуклида.
РадионуклидПолуживотРодителски нуклидПолуживотРадиацияПроизводство
start superscript, start text, 99, m, end text, end superscriptTc6,0 hrstart superscript, start text, 99, end text, end superscriptMo2,74 dγГенератор
start superscript, start text, 68, end text, end superscriptGa67,6 minstart superscript, start text, 69, end text, end superscriptKr32 msβ+ (56%)Генератор
start superscript, start text, 18, end text, end superscriptF110 minstart superscript, start text, 22, end text, end superscriptSi29 msβ+ (97%)Циклотрон
start superscript, start text, 153, end text, end superscriptSm1,95 dstart superscript, start text, 153, end text, end superscriptBa80 msβ‾, γРеактор
start superscript, start text, 223, end text, end superscriptRa11,4 dstart superscript, start text, 239, end text, end superscriptPu24125 yαГенератор
start superscript, start text, 131, end text, end superscriptI8,0 dstart superscript, start text, 131, end text, end superscriptCd68 msβ‾Реактор
Кое от следните е равно на общия брой нуклеони и електрони в технеций-99?
Избери един отговор:
Избери един отговор:
Заседна ли?
Заседна ли?