If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Електрическа верига с прав ток и електрическа мощност

Преговор на компонентите на една електрическа верига и техните символи, като батерия, резистор и прекъсвач. Анализиране на това как мощността на един резистор е свързана с големината на тока и разликата в електричния потенциал през резистора.

Формули

ФормулаСимволиОбяснение с думи
P=IΔVP е мощността, I е токът, а ΔV (на бълг. се бележи с φ) е разликата в електричния потенциалСкоростта, с която енергията се пренася в един резистор, е равна на произведението от разликата в електричния потенциал през резистора и тока през резистора. Това е скаларна величина с мерна единица Ват (W).

Определения и символи за компоненти от електрическата верига

Резистор (R)

Резисторите (или "съпротивления") са електрически компоненти, които така да се каже "се съпротивляват" при протичане на ток през тях, а в двата им края има пад на напрежението.
Фигура 1. Символ за резистор.

Батерия (ϵ)

Батериите са електрически елементи, които осигуряват електрична енергия.
Фигура 2. Символ за батерия. Късият край е отрицателният извод, а дългият край е положителният извод.
Батериите имат положителни и отрицателни изводи. Отрицателният извод се чертае с къса чертичка, а положителният извод с дълга чертичка.

Прекъсвач (S)

Прекъсвачите включват и изключват протичащия ел. ток през контура на веригата. Когато прекъсвачът е отворен, тогава не тече ток, понеже има прекъсване на електрическата верига (Фигура 3).
Фигура 3. Символ за отворен прекъсвач. През това място не протича ел. ток, понеже в провеждащия контур има прекъсване.
Когато прекъсвачът е затворен, токът може да протича, понеже веригата е непрекъсната (Фигура 4).
Фигура 4. Символ за затворен прекъсвач. Токът може да премине през това място, понеже контурът на веригата е непрекъснат.

Възел в електрическа верига

Възел (или съединение) в една електрическа верига е място, където се събират изводите на два или повече елемента. Фигура 5 по-долу показва единичен възел (черната точка), образуван от съединението на пет електрически компоненти (абстрактно представени от оранжеви правоъгълници).
Фигура 5. Възел (оцветен в зелено) между 5 електрически компонента.

Видове вериги с постоянен ток

Проста верига

Една проста верига съдържа минималния брой компоненти, които ѝ позволяват да е функционална електрическа верига: източник на напрежение ε (батерия), резистор R и контур проводници, през които да протича ел. ток I (виж фигура 6 по-долу). Обикновено игнорираме съпротивлението на проводниците.
Фигура 6. Диаграма на проста верига.
В една проста верига напрежението, подадено от батерията ε, е напрежението, изразходвано от резистора R, и във веригата протича само ток I.

Затворена верига

Една затворена верига има непрекъснат контур, през който да протича токът. С други думи, във веригата няма прекъсвания.
Фигура 7. Диаграма на затворена верига.

Отворена верига

В една отворена верига има прекъсване, което не позволява на тока да протича. Прекъсването може да е поради отворен прекъсвач, повреден компонент или прекъснат проводник.
Фигура 8. Диаграма на отворена верига.

Късо съединение

Късо съединение е връзка във веригата, където съпротивлението е нула (виж синия проводник на Фигура 9). Когато има верига с късо съединение, целият ток протича през късото съединение, понеже токът се стреми да премине по пътя с най-малко съпротивление.
Фигура 9. Синият проводник няма съпротивление и е късо съединение в тази верига. Тъй като няма съпротивление, целият ток I протича през синия проводник, вместо да премине през резистора R.
Фигура 10 по-долу показва как затварянето на прекъсвача S може да пренасочи целия ток от резистор R2. Когато прекъсвачът S е отворен (виж Фигура 10А), токът I протича от положителния извод на батерията към възел N. Тъй като прекъсвачът е отворен, през него не протича никакъв ток и целият ток протича през резистор R2. Когато прекъсвачът е затворен (виж Фигура 10В), той образува късо съединение около резистор R2. Сега след като токът I достигне до N, токът заобикаля R2 и протича през прекъсвача.
Фигура 10. Когато прекъсвачът S премине от отворен (диаграма А) в затворен (диаграма В), резистор R2 се заобикаля от късото съединение и токът преминава през прекъсвача.

Научи повече

За по-задълбочени обяснения за електрическата мощност, виж нашето видео за мощността, използвана от един резистор.
За да провериш наученото от теб и да задълбочиш придобитите знания, виж нашите упражнения:

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.