Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Решен пример: Закон на Ом

Да решим няколко примера с конкретни числа със закона на Ом. Създадено от Махеш Шеной.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Когато напрежението (разликата в потенциала) върху нажежаемата жичка на една крушка е 100 волта, токът през нея е 2 ампера. Намери съпротивлението на жичката." От нас искат да изчислим съпротивлението, R, на жичката. Това трябва да намерим. Дадено ни е напрежението, или разликата в потенциала, върху нажежаемата жичка на крушката – то е 100 волта. Ако просто начертаеш това, нека начертаем какво ни е дадено. Представи си, че това е нажежаемата жичка. Ето я жичката и ни е дадено, че напрежението е 100 волта. Напрежението върху жичката е 100 волта. Тоест V (или U, както се учи в България) е 100 волта. И токът през нея е 2 ампера. Тоест през нея тече ток и той е 2 ампера. I е 2 ампера. И като имаме това, трябва да намерим колко е съпротивлението на жичката. Трябва ни връзка между напрежението, тока и съпротивлението. И тази връзка е това, което наричаме закон на Ом. Законът на Ом ни казва, че V (или U) трябва да е равно на I по R. Ако въведем стойностите тук, сега можем да изчислим стойността на R. Спри видеото и виж дали можеш да направиш това самостоятелно. Добре. Да въведем това, което знаем. Напрежението е 100 волта. Това е 100 волта. Това ще е токът, който е 2 ампера. Това е 2 ампера. По съпротивлението, което не знаем. За да изчислим съпротивлението, нека разделим двете страни на 2 ампера. Двата ампера тук се съкращават и от това получаваме, че R е равно на 100 волта, делено на 2 ампера, което е 50. И получаваме, че съпротивлението е 50 волта на ампер. Волта на ампер е това, което наричаме ом. Ще кажем, че съпротивлението е 50 ома. Ето, готово. Съпротивлението на жичката е 50 ома. Да опитаме и друг пример. "Ток от 6 ампера протича през нагревателя на ютия. Ако съпротивлението на нагревателя е 30 ома, намери колко е напрежението." Чудесна идея би било да спреш видеото и първо да видиш дали можеш да разбереш какво ни е дадено, да запишеш какви са данните и да опиташ да решиш тази задача самостоятелно. Спри видеото и първо опитай да направиш това, а после ще я решим заедно. Добре, да го направим. Искат от нас да намерим напрежението върху нагревателя. Или казано другояче – разликата в потенциала между краищата на нагревателя. Дадено ни е, че през нагревателя протича ток от 6 ампера. Да кажем, че това е нашият нагревател. Ще го начертая като резистор. Токът през него е 6 ампера. И ни е дадено, че съпротивлението на елемента е 30 ома, тоест това е 30 ома. Дадено ни е, че токът I е 6 ампера. А съпротивлението R ни е дадено, че е 30 ома. Отново ни трябва връзка между напрежението, съпротивлението и тока, и не е изненадващо, че пак ще използваме закона на Ом. Току-що видяхме, че законът на Ом ни казва, че напрежението е I по R. V е равно на IR Това е законът на Ом. Сега можем да въведем числата и да получим отговора. Ако не направи това досега, това е добър момент да спреш видеото и да видиш дали можеш да получиш отговора самостоятелно. Добре, да решим заедно. Напрежението V е равно на тока I, който е 6 ампера, по съпротивлението, R, което е 30 ома. Тоест напрежението ще е 6 по 30, което е 180. Мерните единици са ампер ома. Но ампер омовете всъщност представляват волт. Вече знаем, че мерната единица за напрежение (разлика в потенциала) е волт. А е волт, защото омът всъщност е волт върху ампер. Вече обсъдихме това при предната задача амперът се съкращава с ампер и получаваме волт. Не е нужно много да се замисляме за мерната единица. Токът винаги ще е в ампери. Напрежението винаги ще е във волтове. А съпротивлението винаги ще е в омове. Когато от тези три неща – напрежение, ток и съпротивление – са дадени две и трябва да намерим третото, винаги използваме закона на Ом.