If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Пример: Анализиране на по-сложна верига от резистори

Трудна задача за съпротивление. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Да видим дали можем да приложим наученото към една особено сложна задача, която измислих. Сега ще я начертая. Имаме успоредна верига. Тук има резистор. Ще опитам да давам стойности, които са лесни за изчисление. Съпротивлението е 4 ома. Тук имаме друг резистор. Съпротивлението му е 8 ома. Тук имаме още един резистор. 16 ома. Тук имаме още един резистор. Не си ги измислям на момента. Мисля, че числата ще се получат. 16 ома. Тук последователно е свързан резистор със съпротивление 1 ом. Успоредно на всичко това имаме друг резистор. Виждаш колко сложно стана. Съпротивлението му е 3 ома. Имаме и един резистор тук. Съпротивлението му е 3 ома. Имаме и един резистор тук. Ще го направя лесно – 1 ом. Опитвам се да направя стойностите относително лесни. Измислям си ги на момента. Това е положителният извод, а това – отрицателният. Да кажем, че разликата в напрежението е 20 волта. Искам да изчислим каква е силата на тока в тази точка от проводника. Тя ще бъде различна от силата на тока в тази или тази точка, но ще бъде същата като силата в тази точка тук. На колко е равно I? Най-лесният начин да го изчислим, е да намерим еквивалентното съпротивление. След като намерим еквивалентното съпротивление на тази верига, можем да използваме закона на Ом, и сме готови. Първо ще започнем с най-лесната част. Да видим дали можем да изчислим еквивалентното съпротивление на тези четири успоредни резистора. Знаем, че съпротивлението е равно на 1/4 + 1/8 + 1/16 + 1/16. Сега само събираме дробите. Делено на 16. 1/4 е 4/16 + 2/16 + 1 + 1. Значи 1/R = 8/16 = 1/2. Сметките се получават. Еквивалентното съпротивление“ е равно на 2. Сметнахме бързо, че съпротивлението на всички резистори е равно на 2 ома. Ще изтрия това и ще опростя схемата. Ето така. Ще я опростя. Всичко това се опростява до 2 ома. Изтрих част от проводника. Електрическата верига трябва да е затворена. Много лесно опростих тази толкова сложна схема. Какво е еквивалентното съпротивление на тези два резистора? Те са последователни и съпротивленията им трябва само да се съберат. Общото съпротивление на този резистор от 2 ома и този резистор от 1 ом е 3 ома. Ще изтрия и ще опростя. Това е общият резистор. Единият беше 2 ома, а другият – 1 ом. Това е погрешен цвят. Тези резистори бяха последователни, и общото им съпротивление е 3 ома. Сега вече става много лесно. Как да опростим тези два резистора? 1 делено на общото им съпротивление – е равно на 1/3 + 1/3, е равно на 2/3. 1/R е равно на 2/3, значи R = 3/2 или 1,5. Ще изтрия това и ще опростя схемата. Този резистор с 3 ома и този резистор с 3 ома са равни на един резистор със съпротивление 1,5 ома. Сега придоби малко по-добра представа. Въпреки че тези резистори са по 3 ома, и те са два на брой, това е все едно проводникът, или тръбата, по която текат електроните, се удължава два пъти. Значи съпротивлението намалява. Улицата, по която се движат електроните, е по-широка. Ще се движат в тази посока. Затова общото съпротивление на тези два успоредни резистора е половината от съпротивлението на единия. Препоръчвам ти да помислиш малко за това. Ще придобиеш по-добра представа за електроните. Но ще направя отделен клип за съпротивлението. Събрахме тези два резистора. Ще изтрия това. Общото съпротивление на тези два резистора е 1,5 ома. Общото съпротивление на тези два резистора е 1,5 ома. Останаха ни само два успоредни резистора. Цялата електрическа верига е съвсем опростена. Двата резистора всъщност са последователни, а не успоредни. Обърках се. 1,5 + 1 = 2,5 ома. Напрежението е 20 волта. Колко е силата на тока? Законът на Ом. V = I x R Напрежението 20 е равно на силата на тока, умножена по съпротивлението 2,5 ома. 2,5 = 5/2. 20 = I x 5/2. I = 2/5 x 20. Колко се получава? Силата на тока е равна на 8 ампера. Смятам, че не беше толкова трудно, въпреки че, когато първоначално я видя, трябва да е изглеждала много сложна. Ако разбра това, можеш да решаваш доста сложни задачи за електрически вериги. До следващия видеоклип.