If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Мащаб на Земята и Слънцето

Мащаб на Земята и Слънцето. Създадено от Сал Кан.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Целта ми в това и в следващото видео е да започна да ти изграждам представа за мащаба на, в случая, Земята и Слънчевата система, и както ще видим, когато стигнем до (например) галактиката и вселената, става почти невъзможно да си ги представим, но поне можем да се опитаме :) Мисля, че повечето, които гледат това видео, знаят, че това тук е Земята. Това тук е Земята. И само за да добием представа тук, мисля че вероятно най-голямото разстояние, което можем да си представим е около 150 километра. Можеш с кола да пропътуваш за около час и половина разстояние от около 150 километра. Тук на Земята, това би било ТОЛКОВА. Би било петънце, изглеждащо долу-горе така. Това са 150 км! И за да си представим още по-добре, нека помислим за скорост, която можем горе-долу да осмислим. Това може да бъде скоростта на... Нека вземем скоростта на... Куршум. Скоростта на куршум. Може би не можем да си я представим. Но ще приема, че това е най-бързото нещо, което можем да си представим. Той се движи с около... (има различни видове куршуми, според вида оръжие и т.н.) с около 280 метра в секунда, което е около 1000 км/ч. Това е също горе-долу скоростта на един самолет. На самолет. За да добием представа, обиколката на Земята, по цялото и протежение, е около 40 000 километра 40 000 км... Ако се движиш със скоростта на куршум, или на самолет – 1000 километра в час – ще ти трябват 40 часа, за да обиколиш Земята 40 часа около Земята... И не мисля, че тази информация е учудваща, може да вземеш 12- или 15-часов полет, с който не можеш да обиколиш изцяло Земята, но все пак ще отидеш доста далеч: от Сан Франциско до Австралия, или нещо такова. Така че тези неща не са в особено шантави мащаби, въпреки че, дори за мен, Земята е доста умопомрачаващо голям обект. Всичко това настрана, нека помислим за Слънцето. Защото Слънцето се явява доста по-голям обект. Това тук очевидно е Слънцето. И мисля, че повечето хора имат представа, че Слънцето е МНОГО по-голямо от Земята, и че също така е доста далеч от нея, но мисля че повечето хора, включително и аз, не осъзнават изцяло колко голямо е Слънцето, или колко е далеч от Земята. За да добиеш представа: Слънцето е с обиколка 109 пъти тази на Земята! 109 пъти! И ако направим същото мисловно упражнение и си кажем: Ако пътувам със скоростта на самолет или куршум, ще ми трябват 40 часа да обиколя Земята, но колко ще ми трябват около Слънцето? Ако се опитваш да обиколиш Слънцето със самолет, или ако летиш на куршум около Слънцето, на пълна обиколка около Слънцето, ще ти трябва 109 пъти повече, отколкото ти трябва, за да обиколиш Земята. Така че би било 100 пъти (може 109, но за да закръглим) ще е около 100 пъти обиколката на Земята така че 100*40=4000 4000 часа! И за да си представим колко са 4000 часа, имам си калкулатор, така че да пресметнем точно: 109 пъти обиколката на Земята 109*40 часа (толкова ще ти отнеме, за да направиш обиколка около Земята)... Така общо стават 4360 часа за обиколка на Слънцето, със скоростта на куршум или самолет! Така че (по 24 часа в ден) това са 181 дни! Ще ти отнеме около половин година да обиколиш Слънцето със скоростта на самолет. (нека го запиша) Половин година! половин година... Слънцето е ОГРОМНО! Слънцето е огромно! Това, само по себе си, може би не е странно. Всъщност, нека ти дам представа... имам още една графика на Слънцето. Ето тази... Ще говоря повече за Слънчевата система като цяло в следващото видео. Но ето тук, в този мащаб, Слънцето Слънцето, поне на моя екран, ако го завърша би било около 50 см в диаметър. Земята е едва това малко нещо тук! Мъничка, много по-малка от капка вода просто точица. Ако я нарисувам в този мащаб, където Слънцето е още по-малко, Земята би била горе-долу толкова, ето толкова голяма! Това, което не е очевидно, защото всички сме правили проекти по Природознание в 3-ти и 4-ти клас, (вероятно и ти) и винаги виждаме тези графики на Слънчевата система, които изглеждат така: Планетите са на ОГРОМНО разстояние, въпреки че тези са нарисувани в мащаб, те са изключително по-далеч от Слънцето, отколкото изглежда. Така че Земята е на 150 милиона километра от Слънцето. Земята е: Ако това тук е Слънцето ако това е слънцето, даже няма... в този мащаб даже няма да виждаш Земята! Нямаше да виждаш Земята... Не би била дори един пиксел. Тя би била на 150 МИЛИОНА 150 000 000 км от Земята [има предвид Слънцето]. Това разстояние тук се нарича астрономическа единица и ще използваме този термин в следващите няколко видеа, защото е по-лесен начин да си представим разстоянията. Понякога съкратено като "АЕ" ("AU": "Astronomical Unit"). Астрономическа... астрономическа единица... И за да си представим колко е това разстояние – светлината, която смятаме за почти безкрайно бърза, нещо което изглежда мигновено, на нея ѝ отнема 8 минути да пропътува между Слънцето и Земята! Ако Слънцето изчезне, ще минат 8 минути преди тази светлина преди на Земята да разберем, че Слънцето е изчезнало. Или в мащаба на този самолет... нека пак извадя калкулатор :) Имаме 100, говорим за 150 това са хиляди, милиона! Това са 150 млн км. Така че, ако се движим с 1000 км/ч, ще ни отнеме: 150 000 часа (със скорост на куршум или самолет), за да достигнем Слънцето. И за да си го представим, ако искаме да е в дни: в един ден има 24 часа, така че това са 6250 дни, или делено на 365: Около 17 години! Ако изстреляш куршум право към Слънцето, ще му трябват 17 години, за да стигне! Ако има как да поддържа скоростта си. Така че един самолет или куршум би пътувал 17 ГОДИНИ до Слънцето. 17... 17 години... Още един начин да си го представим: Това слънце (на моя екран) е с диаметър около 15 см. И ако спазим мащаба: Тази малка точица тук, което е Земята, това петънце, това петънце... Ако искам наистина да нарисувам това разстояние в мащаб, щеше да трябва да сложа това петънце на 15 м от слънцето 16-17 м от Слънцето. Ако гледаш Слънчевата система, а разбира се там има и други неща, за които ще говорим повече в следващото видео – дори няма да забележиш това петънце тук! Малка прашинка, летяща около Слънцето. И колкото повече се отдалечаваме от Слънчевата система, виждаме, че дори ТЕЗИ разстояния са всъщност ужасно малки. Още един начин да го осмислиш: Ако Слънцето беше с такъв размер... Ако Слънцето беше с този размер... тогава това петънце, Земята в този мащаб, би била на около 60 метра разстояние от него! Можеш да си представиш, ако имаме футболно игрище, ако имаме футболно игрище... Нека го нарисувам... Това са крайните зони: Една, и още една, и ако сложиш нещо с размера на медицинска топка, малко по-голямо от баскетболна топка, в едната крайна зона, това петънце би било на около 60 метра разстояние. Въобще няма да го забележиш в мащаба на футболно игрище! Нещо с този размер. Но ще те оставя тук, дано това ти дава представа и ти е замаяло главата, когато помислиш за размера на Слънцето, Земята, и разстоянието помежду им. А после ще видим, че дори тези разстояния, дори тези мащаби са изключително малки, когато говорим за останалата част от Слънчевата система, и особено когато започнем да говорим за телата извън Слънчевата система.