If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Търговска единица за електрична енергия

Нека проучим мерната единица за електрична енергия (киловатчас), която се използва в търговията с електроенергия. Създадено от Махеш Шеной.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Плащаме на електрическата компания, за да ни предостави електричество и, ако погледнеш касовата бележка можеш да видиш колко пари плащаш за всяка единица енергия, която консумираш. Споменато е тук. Но въпросът тук е каква е единицата енергия, за която говорят тях – джаул или нещо друго. Това искаме да проучим в това видео. Единицата енергия, която използваме комерсиално, както правят електрическите компании, се нарича киловатчас. В това видео ще проучим какво е този киловатчас и също ще говорим защо не използваме стандартната единица за енергия – джаул, а говорим за това. Да започнем с това какво е киловатчас. Можем да видим, че тук има енергия. Киловат е единицата за мощност, а час е единицата за време. Нека бързо си припомним връзката между мощност, енергия и време. В предишни видеа сме виждали, че мощността, консумирана от кой да е уред – електрическата мощност, консумирана от кой да е уред, обикновено се записва като количеството енергия, което уредът използва за единица време. И от това, тъй като искаме да знаем каква е енергията, понеже гледаш единицата за енергия – от това можем да запишем, че енергията е мощността умножена по времето. Ако заместим мощността в киловат... Да кажем, че имаме уред, който има мощност от 1 киловат и го включим за 1 час – виж, поставяш времето като 1 час. Енергията, която този уред ще е консумирал, по определение, както можеш да видиш, е 1 киловатчас. Това е логично. И нека вземем пример за това. Да си представим, че имаме климатик. Да кажем, че имаме климатик и мощността на този климатик е 1 киловат – 1000 вата – и този климатик е включен за един час. Ако включим това за един час, тогава енергията, консумирана от този климатик, е един киловатчас и електрическите ни компании просто наричат това една единица, така че когато кажат "единица", имат предвид киловатчас. Нека вземем друг пример. Предположи, че имаме хладилник, който има мощност от 500 вата – мисля, че хладилниците обикновено са с по-малка мощност, но това е просто пример. И да кажем, че го използваме 10 часа. Каква е консумираната енергия в комерсиални единици? Правим същото нещо. Казваме, че енергията е мощност върху време. Заместваме мощността, но не във ватове, трябва да заместим в киловата – 500 вата е половин киловат; 1 киловат е 1000 вата. Това е половината. Ще заместим с половин киловат, или 0,5 киловат. Това е 0,5. 0,5 киловата. А времето е 10 часа. Ако въведеш 10 часа получаваме – 0,5*10 е 5 киловатчаса – 5 киловатчаса. Ще кажем, че това е 5 единици. Комерсиално казано, хората ще кажат, че в този сценарий хладилникът ти е консумирал 5 единици енергия и ще кажем, че климатикът е консумирал 1 единица енергия. Защо въвеждаме нова единица за енергия? Защо не работим с джаул? Просто понеже се оказва, че 1 киловатчас е много удобна единица за енергия, върху която електрическите компании да поставят цена, а джаулът е много малка единица енергия. Изключително неудобно е да се постави цена на всеки джаул, който ще предоставят. Например, сигурен съм, че познаваш тази концепция. Ако вземеш за пример заплатата, която хората получават, ако работиш за една компания, тази компания ти плаща за изработеното време. Стандартната единица за време е секунди, но не поставяш цена на всяка изработена секунда, нали? Не казваш да ти плащат една стотинка за всяка секунда – това е много странно. Никой не казва това, понеже секундата е много малко количество време в този контекст. Търсим по-голяма единица за време и обикновено избираме часове и можем да кажем, че за всеки изработен час ни плащат 7-8-9 лева. Това обикновено правят хората. Същата идея използваме тук за по-удобно. Може да се чудим колко голям е киловатът в сравнение с джаула. За да разберем това, трябва да преобразуваме това в джаули и, за да направим това, просто поставяме мощността и времето в стандартни единици. Стандартната единица за мощност е ват, стандартната единица за време е секунда. Да поставим един киловат в стандартни единици и да видим какво ще получим. Нека направим това тук долу. Ако взема 1 киловатчас, това ще е – 1 киловат е 1000 вата. Това е 1000 вата по – времето е 1 час. Нека поставим 1 час в секунди, понеже секундата е стандартната единица – това ще е 3600 секунди. Това ще е – да видим, 1, 2, 3, 4, 5... Това ще е 3 600 000 джаула. Това е приблизително 3,6. И тук има 5 нули. Ще вземем 3,6 по 10^6 джаула. Това е 3,6 милиона джаула. Това е изключително голямо число спрямо джаулите. Можеш да видиш, че един киловатчас, или една комерсиална единица, е значително по-голяма част енергия от един джаул. И, приблизително, за всеки киловат R, който консумираме, за всяка единица енергия, която консумираме, електрическата ни компания взима 3-6 рупии. Разбира се, това варира в различните места и варира спрямо колко електричество използваш, но е приблизително толкова. Можем да се върнем и да видим тази касова бележка отново. Ако я разгледаш, виждаш, че цената е записана тук. Цената е количеството пари, което плащаме за една единица, и тази единица е киловатчас. И можеш да видиш, че не е константа, а се различава. Можеш да видиш, че може да е повече. Зависи за какво използваш електричеството, дали е за домакинството, или за индустрията. Зависи от това колко енергия консумираш. Плащаме по-малко от 10 рупии за 3,6 милиона джаула. Можеш ли да си представиш колко плащаме за 1 джаул? Това ще е много малко число. Това ще е около 0,001 или нещо подобно. И това е неудобно, затова предпочитаме киловатчас. Да обобщим, киловатчас е комерсиалната единица за енергия. И за да изчислим енергията в киловатчас или в единици, трябва да се уверим, че мощността е в киловати, а времето винаги е в часове. И един киловатчас е 3,6 милиона джаула. И, една малка бележка, когато чуя думата "киловатчас", веднага бих си помислил, че това е единицата за мощност, но не е така. Помни, киловатът е единицата за мощност, но тук умножаваме киловата по времето и, когато го умножиш по времето, става единицата за енергия. Киловатчас не е единицата за мощност и, моля, не прави същата класическа грешка, която аз бих направил.