Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Решен пример – Разход при използване на електроуред

Нека изчислим разхода при използване на електроуред за определен период от време.  Създадено от Махеш Шеной.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

"Един климатик има мощност 2 киловата. Намери цената за използването му за 10 часа при цена на единица от 3 рупии." Нека първо запишем какво искат от нас. Трябва да изчислим цената за използването му за 10 часа. Да запишем – цена за 10 часа. Това търсим. И да видим какво ни е дадено. "Един климатик има мощност от 2 киловата", което означава, че ни дават мощността на климатика – тя е 2 киловата. И трябва да изчислим цената за 10 часа, което означава, че ни е дадено, че времето е 10 часа. И ни е дадено, че цената на единица е 3 рупии. Да запишем това. Знаем цената. Да използваме различен цвят. Цената на единица е 3 рупии. От тази информация как да намерим колко е цената за 10 часа? Мисля, че важното тук е да разберем какво имаме предвид с думата "единица". Ако разберем това, лесно можем да решаваме. При електричеството думата "единица" всъщност означава "киловатчас". Киловатчас е единица за енергия. Например ако имаш какъвто и да е уред с мощност от 1 киловат и използваш този уред 1 час, тогава, по определение, консумираната енергия е 1 киловатчас. А ако използваш уред с мощност от 2 киловата за 1 час, тогава консумираната енергия ще е 2 киловатчаса. Така намираш киловатчасовете – умножаваш мощността по времето и получаваш енергията. Сега, когато знаем какво е киловатчас, и знаем каква е нашата мощност, и колко дълго използваме уреда, можем ли да изчислим каква ще е цената за 10 часа? Чудесна идея ще е да спреш видеото и да помислиш как ще направим това. Да започваме! Тъй като искаме цената за 10 часа, първата стъпка ще е да намерим колко единици се използват, колко киловатчаса се използват? Понеже знаем, че сумата за един киловат е 3 рупии. Ако намерим колко киловата се използват можем да изчислим колко рупии струва. Първата стъпка ще е да изчислим колко киловатчаса са това за 10 часа. Мощността е 2 киловата, а времето е 10 часа. Колко ще е консумираната енергия? Като погледнем единиците можем ясно да кажем, че ще е 2 киловата по 10 часа, тоест ще е 20 киловатчаса. Консумираната енергия е 20 единици. 20 единици – тоест за 10 часа се консумират 20 единици енергия. Знаем, че за една единица трябва да платим 3 рупии, така че колко ще платим за 20 единици? Цената ще е 20 по 3 рупии, тоест цената ще е 60 рупии. Готово, 60 рупии. Решихме първата задача, нека направим още една. "Крушка от 20 вата се използва 5 часа всеки ден. Намери цената за използването ѝ за 30 дни, при положение, че цената на една единица е 4 рупии." Супер ще е да спреш видеото и да видиш дали можеш да направиш това самостоятелно. Нека направим това. Нека отново открием какво искат от нас. Трябва да намерим цената за използването на уреда. Отново същия въпрос – цена за, този път 30 дни. И да видим какво ни е дадено. Дадено ни е, че мощността на крушката е 20 вата. Дадено ни е, че се използва 5 часа на ден. Това ще е важно. t е 5 часа на ден. И се използва за 30 дни. Това ще е важно. Дадена ни е и цената на една единица. Една единица е същото нещо като киловатчас. Цената на една единица е 4 рупии. Отново трябва да намерим колко киловатчаса е консумираната енергия и, след като знаем това, знаем, че всеки киловатчас е 4 рупии, така че ще можем да направим изчисленията. Проблемът е че мощността не е дадена в киловати, а във ватове. Как да направим това? Първото нещо, което трябва да направим, е да преобразуваме единиците. Да видим, един киловат е 1000 вата. Но на колко е равен 1 ват? Ще разделя двете страни на 1000. И после ще видим, че един ват – това се съкращава, един ват е равен на 1 върху 1000 киловата. Можем да запишем, че това ще е 20 по – един ват е 1 върху 1000 киловата, така че това ще е 1 върху 1000 киловата. Това се съкращава, тоест това ще е 2 върху 100 киловата. А колко е времето? Времето е 5 часа на ден, но използваме крушката 30 дни. Какво е общото време? Умножаваме ги и това ще е 30 по 5 – общо 150 часа. 30*5 е 150 и сега имаме това, което искаме – имаме мощността в киловати и времето в часове. Можем да изчислим колко киловатчаса се използват. Ако не направи това по-рано, спри видеото и опитай. Да направим това. Енергията – не знам къде да запиша това. Да направим това – консумираната енергия ще е киловатчаса, това ще е 2/100 по 150. Директно записвам, че единицата е киловатчаса. И това ще е – да видим, 2*150 е 300. И 300 делено на 100, това ще е 3 киловатчаса, или 3 единици. И знаем, че за всяка единица трябва да платим 4 рупии. Колко трябва да платим за 3 единици? За три единици ще платим 4*3 – това е просто 12 рупии. Цената ще е 3*4 рупии, това ще е 12 рупии и решихме задачата. Когато искат от нас да изчислим или да намерим цената за използване на един уред и ни дават цената на една единица, помни, че думата единица винаги означава киловатчас. И това ни дава подсказка, че трябва първо да намерим консумираната енергия в киловатчаса. За да направим това, трябав да се уверим, че мощността ни винаги е в киловати, а времето е винаги в часове. Умножаваш ги и ще получиш енергията в киловатчаса. След като направим сме готови. Всичко, което трябва да направим, е да намерим цената за толкова киловатчаса.