If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:9:31

Решен пример – Разход при използване на електроуред

Видео транскрипция

"Един климатик има мощност 2 киловата. Намери цената за използването му за 10 часа при цена на единица от 3 рупии." Нека първо запишем какво искат от нас. Трябва да изчислим цената за използването му за 10 часа. Да запишем – цена за 10 часа. Това търсим. И да видим какво ни е дадено. "Един климатик има мощност от 2 киловата", което означава, че ни дават мощността на климатика – тя е 2 киловата. И трябва да изчислим цената за 10 часа, което означава, че ни е дадено, че времето е 10 часа. И ни е дадено, че цената на единица е 3 рупии. Да запишем това. Знаем цената. Да използваме различен цвят. Цената на единица е 3 рупии. От тази информация как да намерим колко е цената за 10 часа? Мисля, че важното тук е да разберем какво имаме предвид с думата "единица". Ако разберем това, лесно можем да решаваме. При електричеството думата "единица" всъщност означава "киловатчас". Киловатчас е единица за енергия. Например ако имаш какъвто и да е уред с мощност от 1 киловат и използваш този уред 1 час, тогава, по определение, консумираната енергия е 1 киловатчас. А ако използваш уред с мощност от 2 киловата за 1 час, тогава консумираната енергия ще е 2 киловатчаса. Така намираш киловатчасовете – умножаваш мощността по времето и получаваш енергията. Сега, когато знаем какво е киловатчас, и знаем каква е нашата мощност, и колко дълго използваме уреда, можем ли да изчислим каква ще е цената за 10 часа? Чудесна идея ще е да спреш видеото и да помислиш как ще направим това. Да започваме! Тъй като искаме цената за 10 часа, първата стъпка ще е да намерим колко единици се използват, колко киловатчаса се използват? Понеже знаем, че сумата за един киловат е 3 рупии. Ако намерим колко киловата се използват можем да изчислим колко рупии струва. Първата стъпка ще е да изчислим колко киловатчаса са това за 10 часа. Мощността е 2 киловата, а времето е 10 часа. Колко ще е консумираната енергия? Като погледнем единиците можем ясно да кажем, че ще е 2 киловата по 10 часа, тоест ще е 20 киловатчаса. Консумираната енергия е 20 единици. 20 единици – тоест за 10 часа се консумират 20 единици енергия. Знаем, че за една единица трябва да платим 3 рупии, така че колко ще платим за 20 единици? Цената ще е 20 по 3 рупии, тоест цената ще е 60 рупии. Готово, 60 рупии. Решихме първата задача, нека направим още една. "Крушка от 20 вата се използва 5 часа всеки ден. Намери цената за използването ѝ за 30 дни, при положение, че цената на една единица е 4 рупии." Супер ще е да спреш видеото и да видиш дали можеш да направиш това самостоятелно. Нека направим това. Нека отново открием какво искат от нас. Трябва да намерим цената за използването на уреда. Отново същия въпрос – цена за, този път 30 дни. И да видим какво ни е дадено. Дадено ни е, че мощността на крушката е 20 вата. Дадено ни е, че се използва 5 часа на ден. Това ще е важно. t е 5 часа на ден. И се използва за 30 дни. Това ще е важно. Дадена ни е и цената на една единица. Една единица е същото нещо като киловатчас. Цената на една единица е 4 рупии. Отново трябва да намерим колко киловатчаса е консумираната енергия и, след като знаем това, знаем, че всеки киловатчас е 4 рупии, така че ще можем да направим изчисленията. Проблемът е че мощността не е дадена в киловати, а във ватове. Как да направим това? Първото нещо, което трябва да направим, е да преобразуваме единиците. Да видим, един киловат е 1000 вата. Но на колко е равен 1 ват? Ще разделя двете страни на 1000. И после ще видим, че един ват – това се съкращава, един ват е равен на 1 върху 1000 киловата. Можем да запишем, че това ще е 20 по – един ват е 1 върху 1000 киловата, така че това ще е 1 върху 1000 киловата. Това се съкращава, тоест това ще е 2 върху 100 киловата. А колко е времето? Времето е 5 часа на ден, но използваме крушката 30 дни. Какво е общото време? Умножаваме ги и това ще е 30 по 5 – общо 150 часа. 30*5 е 150 и сега имаме това, което искаме – имаме мощността в киловати и времето в часове. Можем да изчислим колко киловатчаса се използват. Ако не направи това по-рано, спри видеото и опитай. Да направим това. Енергията – не знам къде да запиша това. Да направим това – консумираната енергия ще е киловатчаса, това ще е 2/100 по 150. Директно записвам, че единицата е киловатчаса. И това ще е – да видим, 2*150 е 300. И 300 делено на 100, това ще е 3 киловатчаса, или 3 единици. И знаем, че за всяка единица трябва да платим 4 рупии. Колко трябва да платим за 3 единици? За три единици ще платим 4*3 – това е просто 12 рупии. Цената ще е 3*4 рупии, това ще е 12 рупии и решихме задачата. Когато искат от нас да изчислим или да намерим цената за използване на един уред и ни дават цената на една единица, помни, че думата единица винаги означава киловатчас. И това ни дава подсказка, че трябва първо да намерим консумираната енергия в киловатчаса. За да направим това, трябав да се уверим, че мощността ни винаги е в киловати, а времето е винаги в часове. Умножаваш ги и ще получиш енергията в киловатчаса. След като направим сме готови. Всичко, което трябва да направим, е да намерим цената за толкова киловатчаса.
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".