If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Изпъкнали и вдлъбнати лещи

Задача

В един оптичен експеримент Исак поставя една ябълка на 36, space, start text, с, m, end text от вдлъбната леща. Той гледа през лещата и вижда недействителен образ, който е една четвърт от размера на ябълката.
Какво е фокусното разстояние f на лещата?
Забележка: Нека запишем отговора в декартовата конвенция за знаците.
f, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, с, m, end text
Заседна ли?
Заседна ли?