If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако използваш уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Образуване на изображение от сферични лещи

Задача

Игла е поставена на 7,0 cm от оптичния център на изпъкнала леща с фокусно разстояние 3,5 cm.
Какво е вярно за природата на образа, създаден от лещата?
Забележка: Да определим това, като използваме диаграма на лъчите.
Избери 2 от отговорите: