If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Използване на формула за увеличение за лещи

Задача

Лара Крофт тества вдлъбнати лещи, за да направи добър окуляр за бинокъла си преди следващата мисия.
В един експеримент Лара поставя игла, дълга 14, space, start text, c, m, end text, вляво от вдлъбната леща. Тя получава издължен 2, comma, 0, space, start text, c, m, end text недействителен образ на разстояние от 3, comma, 0, space, start text, c, m, end text вляво от лещата.
Намери разстоянието на обекта u за иглата.
Забележка: Запиши отговора съгласно стандартната конвенция за знаците.
u, equals
  • Отговорът ти трябва да бъде
  • цяло число, като 6
  • несъкратима правилна дроб, като 3, slash, 5
  • несъкратима неправилна дроб, като 7, slash, 4
  • смесено число като 1, space, 3, slash, 4
  • точна десетична дроб като 0, point, 75
  • кратно на ПИ като 12, space, start text, p, i, end text или 2, slash, 3, space, start text, p, i, end text
start text, c, m, end text
Заседна ли?
Заседна ли?