If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Светлина и оптика: Очни заболявания и контактни лещи

Задача

Пунктатен кератит е очно заболяване, което води до абразии в епитела на роговицата. Една от водещите причини за заболяването е прекалената употреба на контактни лещи. Роговицата се нуждае от контакт с кислород, за да поддържа здравословна среда. Въпреки че обикновено получава този кислород от въздуха около окото, контактните лещи може да не позволяват това взаимодействие да е в достатъчна степен.
Екип изследователи проучва оптичните свойства на четири нови вида прозрачни материали, които да се използват в "меки" контактни лещи по лекарско предписание. Хипотезата е, че увеличаването на въздухопропускливостта на лещите ще позволи на кислорода да взаимодейства с роговицата през лещите, което би преодоляло един от главните проблеми, свързани с контактните лещи. За да проучи пречупващите способности на различни видове пластмаса, екипът провел експеримент чрез насочване на червен лъч светлина към всеки вид пластмаса. Ъгълът на падане θ бил измерен от повърхността на пластмасата, а изходящият ъгъл φ е бил измерен спрямо пунктираната линия, показана по-долу.
Данните от този експеримент са показани в следната таблица.
Вид пластмасаθφ
Пластмаса 13043
Пластмаса 24831
Пластмаса 33437
Пластмаса 42562
Какъв е коефициентът на пречупване на червената светлина в пластмаса 1?
Избери един отговор: