Ако виждаш това съобщение, значи уебсайтът ни има проблем със зареждането на външни ресурси.

If you're behind a web filter, please make sure that the domains *.kastatic.org and *.kasandbox.org are unblocked.

Основно съдържание

Раздел 4: За любознателните

900 възможни точки за Майсторство

За този раздел

В този раздел ще получиш допълниш знанията си върху темите от "Електричен ток", "Светлина и звук" и "От атома до космоса".

В този урок ще получиш допълнителни знания за електричен ток, електрически вериги и електрична енергия.
В този урок ще получиш допълнителни знания относно светлина и цветове.
Повиши нивото си за тези умения и събери до 320 точки за Майсторство
В този урок ще получиш допълнителни знания относно лещи.

Упражнения

Повиши нивото си за тези умения и събери до 400 точки за Майсторство
В този урок ще получиш допълнителни знания относно звук.
Какво те очаква:

Тест за раздела

Повиши нивото си за всички умения в раздела и събери до 900 точки за Майсторство!
Кан Академия – на български благодарение на сдружение "Образование без раници".