If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:7:49

Видео транскрипция

В предишни видеа ти споменах за стероидите като един пример за химични съобщения, които частите на тялото ни използват, за да комуникират помежду си. И наричаме тези химически съобщения хормони, но не съм стигнал до това да ти кажа всичко за стероидите и откъде идват, и как са направени, и това искам да направя днес. За да постигне това, трябва да започна, като те запозная с терпените. Терпен може да не е много позната дума, но се отнася до клас липидни молекули, които са изградени от повтаряща се група въглеродни атоми, наречена изопрен. Ще начертая изопрена. Изопренът има много разграничима структура от четири свързани атома – един, два, три, четири – с пети въглероден атом, разклоняващ се от един от средните въглеродни атоми. И тази петвъглеродна единица се повтаря, за да изгради по-големи и по-големи молекули. И като два петвъглеродни изопрена се свържат в едно, получаваш молекула, която има 10 въглеродни атома. И я наричаме монотерпен. И един от любимите ми монотерпени е ментолът, който изглежда ето така. И той ми е също полезен в момента, понеже през последната седмица имам доста лоша кашлица и хапчетата ми за кашлица са пълни с ментол. И ако добавиш още един изопрен, имаш 15 въглеродни атома. И това ще ти даде три единици изопрен. И наричаме това секвитерпен. Един пример за секвитерпен е джинджифилът. Джинджифилът изглежда ето така. Но можеш да видиш, че джинжифилът е изграден от три изопренови единици и е част от джинджифиловите бисквити, които са любимият ми вид бисквити. Можеш да продължиш да добавяш изопренови единици и да правиш по-големи и по-големи молекули. Така че просто ще направя диаграма. Помни, монотерпените имаха две изопренови единици. Секвитерпените имаха три изопренови единици. И ако добавиш още една изопренова единица към това ще имаш дитерпен и той ще има четири изопренови единици, общо 20 въглеродни атома. И се нарича дитерпен, понеже всъщност просто е два монотерпена, сложени заедно. И ако добавиш още една, това ще ни даде пет. И пет изопрена са 25 въглеродни атома и това ще е сестертерпен. И можеш да продължиш. И можеш да имаш шест изопренови единици за общо 30 въглеродни атома и това ще е тритерпен. Понеже сега всъщност имаш три монотерпена. И ако добавиш друг монотерпен към това ще имаш тетратерпен и това ще има 40 въглеродни атома и осем изопренови единици. Това може да продължи и можем да продължим да добавяме изопренови единици. И ще открием много хубави растителни масла и витамини. Но, за нещастие, не това е целта ни днес. Все още говорим за стероидите. Ще премина към това как тялото ни използва тези изопренови градивни блокове, за да създаде химикалите, от които има нужда. И това е процес, който се нарича биосинтеза. Нека поразчистя малко място, за да можем да говорим за биосинтеза. При биосинтезата тялото ни започва с изопрен, свързан към нещо, наречено пирофосфат, което изглежда ето така. И ще използвам буквата R, за да представя тази изопренова единица. Просто за да мога да ти покажа как изглежда пирофосфатът. Това е пирофосфат. Зелената област е пирофосфат. Вероятно няма да се очаква да знаеш много за пирофосфата. Но трябва да знаеш, че това е много слаба основа, което го прави добра напускаща група в органичната химия и това е важната част. Понеже за реакцията, която тялото ни използва, за да строи с тези блокове изопрен, има нужда от добра напускаща група и това е пирофосфатът. И тялото ни започва с два различни изопрен пирофосфати и те се срещат в почти всички живи организми. И това са диметил-алил-пирофосфат и изопентил-пирофосфат. Просто съкратих пирофосфата на ОРР, понеже така го съкращават повечето учебници и това спестява доста време. Но ще запиша имената на тези, за да не те объркам много. И тези имена са доста логични, ако се упражняваш в наименуването на въглеродни молекули в часа по органична химия. Но ако не се упражняваш, вероятно звучат като чужд език. Нека да не засядаме много на тях, понеже не ни помагат много с концепцията. Но електроните от едната пи връзка действат като нуклеофил и атакуват този въглерод, позволявайки на пирофосфата да напусне. И това води до 10-въглеродна молекула, наречена геранил пирофосфат. Това е геранил пирофосфат. И този процес може да се случи отново, водейки до 15-въглероден фарнезил пирофосфат. И ме извини, ако не произнасям ясно, но ще го начертая. Това е фарнезил пирофосфат. И после, с продължаване на тези химични реакции, тялото ни евентуално произвежда тритерпен или, ако помниш, това е 30-въглеродна молекула, изградена от шест изопренови единици. И този тритерпен се нарича сквален. Нека начертая това. Исках да се уверя, че наистина имам 30 въглеродни атома тук и мисля, че имам. Това е сквален. Беше важно да стигна до сквален, понеже това е молекулата, която образува основата на всички стероидни хормони в тялото ни.