If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Видове левкемия

Научи как левкемиите могат да бъдат класифицирани като остра или хронична, и миелоидна или лимфоидна левкемия. Създадено от Науроз Саед.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Рядко ще чуеш някой да каже, че пациентът има левкемия. Вместо това е по-вероятно да каже нещо като: "Пациентът има остра мегакариобластна левкемия." Какво означават всички тези други думи? За да разберем това, ще трябва да се върнем към тази схема, която в този момент вероятно се появява в сънищата ти, понеже я използвах толкова много пъти, но този път ще я използваме, за да покажем как се разделят различните левкемии, как се разделят и организират. Първото нещо, което ще направя, е да разделя тази диаграма наполовина. Ще я разделя наполовина хоризонтално. Ще начертая тази линия през средата и това ще раздели клетките според това колко са зрели. Ще имаш ред клетки отгоре, където са най-незрелите кръвни клетки, които можеш да имаш, и ред клетки отдолу, в който пак има няколко незрели клетки, но тези клетки са малко по-развити. Това е първият начин, по който можеш да разделиш левкемиите. Ако левкемията произлиза от една от тези клетки тук горе, се нарича остра левкемия, а ако произлиза от една от тези клетки тук долу се нарича хронична левкемия. Първият начин да разделим левкемиите е по това колко незряла е засегнатата клетка. Но какво общо имат думите остра и хронична със зрелостта? Това изглежда като случаен избор на думи. Но не е, понеже острите левкемии нарастват много бързо. Човек с остра левкемия може да започне да се чувства болен, да показва признаци и симптоми за седмици, не години, а седмици от образуването на левкемията. Това е много остро начало на болестта. Хроничните левкемии се развиват много бавно. Пациент с хронична левкемия може понякога да прекара години без да прояви никакви симптоми. Това е хронично начало на заболяването. Искам да уточня, че целият процес по който се развива левкемията пак е еднакъв. Пак имаме тези незрели кръвни клетки, които губят способността си да узреят, а после започват да се делят бързо и неконтролируемо. Пак се случва това, но сега ще уточним какво имаме предвид под думата "незряла". Задаваме си въпроса колко незряла е тази кръвна клетка. Искам да се върна към диаграмата, която използвахме да покажем как се случват левкемиите. Казахме, че така изглежда нормалното узряване на кръвната клетка. И това се случва, когато имаме левкемия. Имаш тази кръвна клетка, която е заседнала в незрелия етап на развитие и не може да се придвижи напред, и започва да се дели много бързо и неконтролируемо. Погледни клетките на левкемията. Тъй като те са в първия етап на развитие, те са най-незрелите кръвни клетки, които можеш да имаш. Това трябва да е картина на остра левкемия. Нека сравним това с хроничната левкемия. Картинката на хроничната левкемия изглежда ето така, където пак имаш тези кръвни клетки, тези незрели кръвни клетки, които са заседнали в узряването си, не могат да се придвижат напред, и започват да се делят много бързо. Единствената разлика е, че този път левкемичните клетки са малко по-развити. Те са в следващия етап на узряване и не само тези клетки на хроничната левкемия се делят по-бързо, но те също живеят по-дълго от средната нормална кръвна клетка. Има степен на безсмъртие на тези хронични левкемични клетки. Това е картинка на хронична левкемия. Нещо друго, което мисля, че тази диаграма доста добре илюстрира е, че когато имаш остра левкемия, клетките на левкемията не изглеждат като зрелите специализирани клетки. Имам предвид, че те нямат нищо общо и казахме преди, че тези клетки не извършват почти никаква функция. Те са като загуба на пространство. А ако погледнеш клетките на хроничната левкемия, те не изглеждат точно като зрелите специализирани клетки, но определено ги наподобяват малко повече. Що се отнася до тяхната функция, още много се иска от тях, но не е нелогично да кажем, че могат да направят правилно някои неща. Няма да направят всичко, но могат да направят правилно някои неща. Това е първият начин да разделиш левкемиите – на остра и хронична. Докато острите левкемии идват от най-незрелите клетки, хроничната идва от малко по-развити, малко по-зрели клетки. Острите левкемии се развиват много бързо. Хроничните левкемии се развиват бавно. Клетката на острата левкемия изобщо не наподобява по вид или по функция зрелите специализирани клетки, докато клетките на хроничната левкемия наподобяват малко повече зрелите специализирани клетки, що се отнася до вид и функция. Нека сега говорим за втория начин, по който може да разделиш левкемиите. Този път ще вземем тази диаграма и ще я разделим наполовина вертикално и, ако направим това, чертаем черта по средата, разделяме клетките не според това колко зрели са, а по клетъчния вид, по какъв вид клетки са. Тук имаш миелоидни клетки, а тук имаш лимфоидни клетки, и можеш да оставиш нещата като милоидни или лимфоидни, или можеш да уточниш малко повече за клетъчната линия, определената клетъчна линия, за която говориш. Това е вторият начин, по който се разделят левкемиите – според клетъчния вид. Искам да се върна към този пръв пример, който ти дадох в началото на видеото, остра мегакариобластна левкемия. От каква клетка се развива тази левкемия? Щом говорим за остра, трябва да идва от този ред тук. Казваме остра мегакариобластна, така че трябва да е тази клетка тук. Остра мегакариобластна левкемия идва от тази клетка тук. Да вземем друг пример. Ами хроничната лимфоцитна левкемия? Хронична означава, че трябва да идва от една от тези клетки тук долу. Лимфоцитна трябва да посочва или към тази клетка, или към тази клетка, една от лимфоцитите. Можеш да използваш по-обща формулировка или да уточниш дали говориш за В лимфоцит, или за Т лимфоцит. Така се разделят левкемиите. Сега сме готови да навлезем в детайлите за различните левкемии.