If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какви са миелопролиферативните заболявания?

Научи за четири различни вида рак, които засягат костния мозък и създават абнормен брой клетки в кръвния поток. От Raja Narayan. Посети (http://www.khanacademy.org/science/healthcare-and-medicine) за материали, свързани със здравето и медицината, както и (http://www.khanacademy.org/test-prep/mcat) за материали, свързани с MCAT. Тези видеа не предоставят медицински съвети и са само с информативна цел. Тези видеа не са заместител на професионален медицински съвет, диагноза или лечение. Винаги търси съвета на квалифициран лекар по всички въпроси, които може да имаш, свързани с медицинско състояние. Никога не пренебрегвай професионалния медицински съвет и не се бави да го потърсиш поради нещо, което прочете или видя в някое видео на Кан Академия. Създадено от Ража Нараян.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

В следващите няколко видеа ще говорим за миелопролиферативни заболявания. Миелопролиферативни заболявания. Тази група заболявания се отнасят до костния мозък, понеже това означава миело. Това е просто термин за костен мозък. При този вид заболявания има профилерация, или производство на твърде много костен мозък. Да изясним, има много неща, които се произвеждат в костния мозък. Тук начертах кост. Това е стандартна бедрена кост и костният мозък обикновено се намира в кухината на дългите кости като бедрената кост и раменната кост, и дори телата на прешлените в гръбначния стълб. Но ще използвам това като пример. Костният мозък произвежда всички кръвни клетки в кръвообръщението и всичко започва от единичен прекурсор, който е наречен плурипотентен. Плури означава много, тоест голям потенциал за произвеждане на хемопоетични клетки – това, както виждаш, напомня за термина хематология, което е науката за кръвта – и "-поетични" – стволови клетки. Плурипотентните хематопоетични стволови клетки са клетки в костния мозък, които имат способността да направят всички различни видове кръвни клетки, които срещаме в кръвообращението. Ще нарисувам една от тях тук и ще направя набързо диаграма на всички видове кръвни клетки, които може да има. Има една ключова линия тук горе и ще направя друга тук долу, която ще е по-маловажна за тези заболявания, за които ще говорим. И двете са стволови клетки, така че ще ги направя в жълто. Тук горе говорим за миелоидните стволови клетки. Това е миелоидната стволова клетка, която е най-важна за вида заболявания, за които ще говорим. Докато тук долу говорим за лимфоидната стволова клетка. Тази лимфоидна стволова клетка както чуваме наподобява лимфоцити и именно това произвежда. Лимфоидната стволова клетка ще произведе три вида клетки с времето, тук съкращавам това. Има много междинни стъпки. Ще ги направя в този цвят, за да ги разгранича, понеже не са стволови клетки, а имат различно свойство, което ще спомена след малко. Но лимфоцитите, или лимфоидните клетки, които ще получиш, са В-клетки, Т-клетки и, в допълнение, клетки естествени убийци. Това е всичко, което ще кажа за тази линия засега. Тук горе за миелоидните стволови клетки има четири специфични пътя, през които можем да преминем, ще ги начертая тук. Първият вид клетка, която може да произлезе от миелоидна стволова клетка, се нарича проеритробласт. Проеритробласт. Той ще премине през много деления, за да се получи това, което е известно като еритроцит. Това е еритроцит, който може би по-често наричаш червена кръвна частица или червена кръвна клетка. Нещо друго, което можем да получим от миелоидната стволова клетка, е миелобласт. Миелобласт. Миелобластът може да се подраздели на три различни вида клетки. Ще начертая всяка от тях тук, но размерите няма да са представителни. Просто опитвам да ги покажа схематично. Имаме базофили, за които може би знаеш, еозинофили – това са еозинофили. И, накрая, може да имаш неутрофили. Неутрофили. Друга линия, която се отделя от миелоидната стволова клетка, е монобластът. Монобласт. Той, както сигурно се досещаш, ще се раздели на тази клетка тук, която е позната като моноцит. И за последната линия ще начертая малко по-голяма клетка тук, понеже тя трябва да има по-голямо ядро. Това е мегакариобласт. Мегакариобласт. Мега означава голям, карио означава ядро. Мегакариобластът ще се раздели на големи мегакариоцити, ще запиша това тук, мегакариоцит, а после те ще се разделят на части. Това е много необичайно. Не приличат на другите клетки, за които говорихме горе, но тези клетки ще се разделят на части. Тук начертах шест части. Трябва да има шест части от другата страна. И тези не са перфектни, но показват, че от мегакариоцитът произлизат шест части и всяка от тези части е позната като тромбоцит. Това тук са тромбоцитите. И така, накратко, получаваш всички различни кръвни клетки от тази единична плурипотентна хематопоетична стволова клетка в костния мозък. Миелопролиферативните болести се получават, когато има дефект – ще запиша тук. Има дефект в рецептора тирозин киназа, който може би познаваш, ако знаеш нещо за ензимите. Дефект в рецептор тирозин киназа, който участва в клетъчното делене. Активацията на този рецептор тирозин киназа регулира дали на клетките им се позволява да се делят по тези различни линии, дали трябва да спрат и да почакат, докато е по-подходящо да се делят. Мутацията, която се образува, позволява на рецептора тирозин киназа винаги да е включен и рецепторът тирозин киназа може да е включен в различни точки по пътя. Да кажем, че имаме мутация по този път тук. Този дефект е свързан с миелопролиферативна болест, позната като полицитемия вера, където имаш поли, което означава много различни клетки, които биват произведени, така че ще получиш много еритроцити, базофили, неутрофили, всички тези клетки в кръвообращението. Или, да кажем, че имаш дефект тук, където се разклонява миелобластът. В този случай ще имаш заболяване, познато като хронична миелогенна... хронична миелогенна левкемия. Хронична миелогенна левкемия. Може би си спомняш, че левк означава "бял", което се отнася до левкоцитите, които оцветих в тези цветове тук. Всички тези се отнасят до левкоцитите. Този дефект ще произведе множество левкоцити и предимно ще са тези, които виждаме тук горе през миелобластната линия. Или, да кажем, че имаме дефект в тромбоцитната линия тук. Може да имаме заболяване, което е познато като есенциална тромбоцитемия. Тромбоцитемия. Тромбоцит, трябваше да спомена това по-рано, когато записвах тромбоцитите, тромбоцитите се наричат също и кръвни плочици. И, накрая, може да имаш дефект много рано тук, преди дори да стигнеш до плурипотентната хематопоетична стволова клетка. Това се нарича първична миелофиброза. Първична миелофиброза, което, може би разбираш, че означава фиброза, или отлагане на съединителна тъкан, в костния мозък, където не трябва да го има. Това ще е голям проблем. Когато това се случи ще получиш допълнителен дефект, познат като миелоидна метаплазия, което означава, че различни други органи в тялото като черния дроб или далака ще започнат да произвеждат тези хематопоетични стволови клетки, което ще ги направи много големи. Черният ти дроб може да стане толкова голям и да изпъкне или далакът ти може също да стане доста голям. Когато имаш уголемяване на черния дроб, т.нар. хепатомегалия, или уголемяване на далака, познато като спленомегалия, това са нещата, които също може да видиш при тези други заболявания, които споменах тук горе, понеже те биват принудени да произвеждат прекалено много от тези видове клетки. И не само в тези органи, но и в други кости на тялото, като например черепа. Тези хематопоетични стволови клетки може да започнат да се произвеждат от клетките със скорост, с която не трябва, поради което костите може да нараснат и това да доведе до анормален външен вид, който е много разпознаваем. Много от тези заболявания могат също да доведат до остри левкемии. Мисля, че вече знаеш какво са левкемиите, а остри просто показва на кой етап от развитието си тези левкоцити ще бъдат освободени в кръвообращението. Острата левкемия ще се появи, когато имаш дефект, който се проявява преди освобождаването на левкоцитите. Можеш ли да предположиш с кои от тези четири вида няма да е свързана остра левкемия? Мисля, че ще познаеш. Ако предположи полицитемия вера, тогава имаме дефект тук, така че, да, може да бъдат произведени абнормни количества левкоцити. Хроничната миелогенна левкемия е преди производството на левкоцитите. При първичната миелофиброза дефектът е тук. Това определено е преди производството на левкоцитите. Но при есенциалната тромбоцитемия дефектът е след като левкоцитите се разклонят. Така че няма да видиш остри левкемии при есенциалната тромбоцитемия. Това са дребни нюанси, с чиято помощ можем да опишем различните видове миелопролиферативни заболявания и можем да разграничим едната от другата, за което ще говорим в следващите няколко видеа.