If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание

Какво е ацианотична сърдечна болест?

Ацианотични сърдечни болести са група от сърдечни заболявания, при които кръв съдържаща кислород се смесва с такава с малко кислород в сърцето. Това смесване не е достатъчно да причини цианоза, което е симптом, че не се доставя достатъчно кислород до тъканите в тялото, и от там идва името ацианотична сърдечна болест. Създадено от Лесли Самюел.

Искаш ли да се присъединиш към разговора?

Все още няма публикации.
Разбираш ли английски? Натисни тук, за да видиш още дискусии в английския сайт на Кан Академия.

Видео транскрипция

Ще разгледаме нецианотична сърдечна болест, но преди да го направим, нека си припомним набързо кръвния поток през сърцето. Кръвта се връща от останалата част на тялото. Тъй като се връща обратно, тя е бедна на кислород, понеже тялото е използвало всичкия кислород и сега изпраща кръвта обратно към сърцето. Тя няма почти никакъв кислород, така че е бедна на кислород. Тя се връща в дясната страна на сърцето и от тази дясна страна с биенето си сърцето изпраща тази бедна на кислород кръв през тези съдове, които достигат до белите дробове. Добре е, че те достигат до белите дробове, понеже ето какво се случва в белите дробове: докато преминава през тези малки съдове, които наричаме белодробни капиляри, тя ще събере нещо много важно – кислород. Докато се обогатява с кислород, както виждаш, тя става по-ярко червена. Преди беше много тъмна, но след като се обогатява с кислород, променя цвета си до ярко червено. Тази кръв ще се върне обратно в лявата страна на сърцето, ще премине оттам и когато сърцето бие, то ще изпрати тази вече наситена с кислород кръв към останалата част на тялото. Тази кръв преминава през всички съдове и отива в тялото, за да му достави кислород. Ние искаме да имаме това разделение, искаме дясната ни страна да събира бедната на кислород кръв, за да може тя да премине към белите дробове и после да се върне през тази лява страна, така че да може да отиде в тялото наситена с кислород. При хора, родени с малформация на сърцето, има някакъв вид дефект. Показвам един дефект тук, където има отвор в сърцето, и този дефект позволява на кръвта да премине през този отвор. Въпреки че не искаме кръвта да минава оттам, ако отворът е там и сърцето бие, мускулът се съкращава и изпраща кръв през този отвор. Но въпросът е в коя посока ще тече кръвта? За да отговорим на този въпрос, нека помислим логично какво случва тук: Дясната страна на сърцето бие и когато сърцето бие, тази страна изпраща кръв. Тази кръв не преминава голямо разстояние, а отива в съседите отдясно – белите дробове, за да се върне обратно в лявата страна. Но когато лявата страна се съкращава, когато тя бие, изпраща кръв през цялото тяло – достига до главата, до врата, до ръцете и краката. И тази част на сърцето трябва да върши значително повече работа. Можеш да видиш, че мускулът тук е значително по-дебел от лявата страна, отколкото е от дясната страна. Като резултат от това ще имаме значително повече налягане ето тук. Ако има повече налягане ето тук, това ще изстисква кръвта през този отвор и тя ще преминава от лявата страна в дясната страна. Точно това се случва при вродена сърдечна малформация. Това е вродено състояние – вродено означава, че човекът се е родил с него, което кара кръвта да преминава от ляво в дясно. Какъв е проблемът тук? Имаме кръв, която преминава от ляво в дясно, понеже имаме дупка в сърцето. Често може да чуваш за дупка в сърцето и да си мислиш, че това сигурно е лошо. Нека помислим за това, което се случва. Нека се върнем към този цвят, който използвахме преди. Каква кръв имаме ето тук, вляво? Наситена с кислород кръв. Ако част от нея бъде изстискана през този малък отвор и влезе в лявата страна, тази наситена с кислород кръв ще се върне в белите дробове и, докато се връща в белите дробове с останалата част на кръвта, ще събира кислород и после тя ще се върне обратно в дясната страна на сърцето, както очакваме да направи. И после ще отиде в тялото, а част от нея може да премине обратно. Проблем ли е това? Обикновено, когато имаме хора с малка дупка в сърцето, тя е асимптоматична, понеже просто се изпраща наситена с кислород кръв обратно към белите дробове. Това не е ефикасна система. Но все пак е функционална, нивата на кислород ще са адекватни за нормална функция и, разбира се, на тялото му трябва кислород, за да свърши всички неща, които трябва да се свършат, за да може да има енергията, от която се нуждае. При тази наситена с кислород кръв, която отива обратно, все още имаме нормални нива на насищане с кислород в тази дясна страна, така че това ще е асимптоматично състояние. Няма значение дали дупката е тук долу или тук горе, факт е, че има по-високо налягане от лявата страна и то винаги ще надделее над по-ниското налягане в дясната страна. Така че винаги ще има това преместване отляво надясно. Това се случва при нецианотична сърдечна малформация.