Текущ час:0:00Обща продължителност:13:13

Видео транскрипция

Нека да говорим за признаците и симптомите на кардиомиопатията. Ако разделим термина кардиомиопатия на "кардио", което означава сърце, "мио", което означава мускул, и "патия", което означава заболяване, можеш да запомниш, че кардиомиопатия е заболяване на сърдечния мускул и можем да използваме това знание да ни помогне да разберем какви са признаците и симптомите на кардиомиопатия. Нека нарисувам малка диаграма тук, за да илюстрирам това. Тук имаме опростена диаграма на сърцето. Сърцето е последователност от две помпи, които са разделени от белите дробове и тялото. Нека дадем на това тяло няколко органа, може би мозък тук и сърце, черен дроб, и, може би, тънки черва. Представи си, че това сърце е в нечие тяло и гледаш този човек. Това сърце е все едно огледално изображение. Това тук отляво ще наричаме дясно сърце. Дясното сърце приема кръв от тялото и я изпомпва в белите дробове. А това тук, от лявата страна на диаграмата, ще наричаме ляво сърце. След като кръвта е наситена с кислород в белите дробове, тя е изтеглена в лявото сърце и после е изпомпана в тялото. После, в тялото, кислородът е обменен, както и хранителни вещества и отпадъци, а после тази кръв е изпратена обратно в дясното сърце и продължава да се движи в такъв кръг. При кардиомиопатия има заболяване на сърдечния мускул. Това заболяване причинява увреждане на помпата. Когато помпата е увредена, кръвта повече не може адекватно да бъде изпомпвана от дясното сърце към белите дробове или от лявото сърце към тялото. Следователно, след като не излиза от помпата, кръвта се натрупва. В дясното сърце тук има намален изходящ поток към белите дробове. Когато до белите дробове не достига достатъчно кръв се получава задъхване. Това е един от големите, един от важните признаци на кардиомиопатия и може да се прояви също и с увеличена дихателна честота. Ще нарека това "increased RR" (увеличена ДЧ) за дихателна честота, но също така тук, в дясното сърце, ако кръвта не може да бъде изпомпана навън, тя ще се натрупа. Това натрупване на кръв се случва в тялото, понеже дясното сърце движи кръвта от тялото към белите дробове. Това води до нещо, познато като едема. Едемата е подуване. При кардиомиопатия или който и да е друг тип сърдечна недостатъчност, това обикновено се забелязва в краката. Краката силно се подуват. Добре, сега говорихме за увреждане и признаците и симптомите, до които това води, но какво да кажем за лявото сърце? Ако лявото сърце има намален изходящ поток, това ще доведе до симптоми в тялото, понеже лявото сърце снабдява тялото. Това води до много класически симптоми на кардиомиопатия, един от които е, че тази кръв, която излиза от сърцето, всъщност достига до самия сърдечен мускул, така ще сърдечният мускул не получава достатъчно кръв и в отговор на това увеличава сърдечната честота. Мускулът може също да стане силно болезнен. Тази гръдна болка, или болка в сърдечния мускул, е позната като ангина. Други неща, които могат да се случат от намален изходящ поток от лявото сърце, е че лявото сърце снабдява мускулите тук, ще нарисувам два мускула, и някой с намален изходящ поток от лявото сърце ще има слабост и умора. В допълнение, тази кръв не стига само до органите тук долу в корема, стига също и до мозъка. И когато мозъкът не получава достатъчно кръв, понякога хората могат да припаднат, което е познато като "синкоп". Също като при дясното сърце, където има намален изходящ поток към белите дробове, където след това има натрупва в тялото, в лявото сърце също има натрупване, но след като този път кръвта идва от белите дробове, тук натрупването ще бъде в белите дробове. И когато има натрупване на кръв в белите дробове, това води до нещо, познато като "белодробен оток". И това означава, че има течност в белите дробове, а това може да бъде чуто със стетоскоп от лекар и издава звук, познат като "шум от железница" или "пукане". Но има три специфични вида кардиомиопатия, които искам да спомена накратко, понеже всеки има някои свои характерни признаци и симптоми. Първият е познат като "разширена кардиомиопатия". При разширена кардиомиопатия камерите на сърцето стават много големи. Ще нарисувам това тук. Когато камерите на сърцето станат големи, мускулът на сърдечната стена стават много тънки и той не може да изпомпва кръв толкова ефективно, така че се получава увреждане на сърдечния мускул. Някои от характерните признаци за разширена кардиомиопатия и един от тях е нещо, наречено "increased jugular venous pressure" (увеличено югуларно венозно налягане). Ще съкратя това на JVP. Какво означава това? Ето тук, в дясното сърце, кръвта, която се натрупва, един вид се натрупва в... Всъщност ще нарисувам това тук, понеже имаме лявото сърце ето тук, и кръвта се натрупва в някои от вените във врата, точно тук ще го нарисуваме, можете реално да видиш кръвта, която се натрупва при човек, който има кардиомиопатия и тези вени са много разширени. Това е познато като "увеличено югуларно венозно налягане". Друг признак е познат като "сърдечен шум S3". Нормалният сърдечен шум се състои от два звука, има "луб-дуб" звук, а при разширена кардиомиопатия има кръв, която просто си седи тук, в камерите. Когато потокът, тази кръв, потече навътре, вместо да навлезе в празна камера или в сравнително празна камера, както е при нормално сърце, навлиза в доста пълна камера и това създава характерен звук, който може да се чуе в гърдите, като се използва стетоскоп, и този звук е познат като "сърдечен шум S-3". Друго нещо, което е характерно за разширена кардиомиопатия, е увеличен размер на сърцето. Това е познато като кардиомегалия. Нека изтрия разширената кардиомиопатия тук и да преминем към следващия вид кардиомиопатия, който е рестриктивна кардиомиопатия. При рестриктивна кардиомиопатия стените, или сърдечния мускул, стават много твърди и покрити с белези. Когато тези стени станат много плътни и твърди, те не могат да се разширяват. Във вентрикулите, тези малки камери тук долу, не може да навлезе толкова кръв, колкото е нормално, и, въпреки че сърдечният мускул все още се съкращава, има намален изходящ поток от сърцето, понеже камерите са по-малки или не могат да съберат толкова много течност, което има почти същия ефект, както ако са по-малки, и резултатът също е намален изходящ поток или връщане на кръв от сърцето, но има също някои други признаци и симптоми, които са малко по-характерни за рестриктивна кардиомиопатия. Един от тях е всъщност същият, както при разширената кардиомиопатия - увеличено югуларно венозно налягане, което отново ще съкратя на JVP, което при рестриктивна кардиомиопатия води до друг абнормален характерен сърдечен звук, но този е наречен "сърдечен шум S-4". Докато при разширена кардиомиопатия има сърдечен шум S3, който е причинен от кръвта, която навлиза пълна камера, при рестриктивна кардиомиопатия сърдечният звук S-4 е причинен от кръвта, която навлиза в не-разтеглива камера, която не може да събере кръвния поток, понеже е много схваната (твърда), така че това също издава характерен звук, който може да бъде чут в гърдите със стетоскоп, и това е познато като "сърдечен шум/звук S-4". Нека отново изтрия диаграмата ни на рестриктивна кардиомиопатия и да преминем към последния вид кардиомиопатия, който е хипертрофична кардиомиопатия. При хипертрофична кардиомиопатия се получава донякъде същия вид ефект, както при рестриктивна кардиомиопатия, пи която стените не са достатъчно разтегливи, но при хипертрофичната стените са много големи. Това ни е показано от името - хипертрофична - и когато една клетка стане хипертрофирала, това означава, че става по-голяма. Така можеш да запомниш какво е хипертрофична кардиомиопатия. Нека направим тези стени на сърдечния мускул много по-големи. Но едно нещо, което е много характерно за хипертрофична кардиомиопатия е, че това увеличение или разширение на този септум, който преминава между двете клапи тук, това разширение е асиметрично, точно тук, и този хипертрофирал септум блокира изходящия поток кръв от лявото сърце тук, от лявата клапа, което още повече влошава симптомите на кардиомиопатия в лявото сърце и, когато това се случи, в подобие на рестриктивна кардиомиопатия, понеже тези сърдечни страни не са еластични, се получава този S-4 сърдечен звук. Но в допълнение има и много характерен шум. Шумът е звук, който се получава в сърцето от турбулентен кръвен поток. Шумът, който е много специфичен за хипертрофична кардиомиопатия, е познат като "шум от систолично изхвърляне", който се увеличава при маньовъра Валсалва. Какво означава всичко това? Нека го разделим на части. Има две фази на сърдечното съкращаване: фазата на изпълването, когато сърдечният мускул е отпуснат, и това е познато като диастола, има и фаза на изтласкването, когато сърдечният мускул се свива, и това е познато като систола. Този шум се появява по време на систола, когато кръвта е изтласкана от лявата клапа тук, и е причинен от турбулентен кръвен поток. Кръвта не преминава гладко и спокойно оттук, а това причинява характерен звук, който може да се чуе със стетоскоп. Можеш да си представиш, че ако това пространство между септума и аортата, която излиза оттук, или тази стена тук, стане по-тясна, този турбулентен поток ще се влоши. А Валсалва е просто име за напъване, все едно ще се изхождаш. Когато се извърши маньовъра на Валсалва, по-малко кръв се връща в сърцето и това прави тази камера, левият вентрикул, по-малка и когато камерата на левия вентрикул е по-малка, тази стена тук се доближава до този голям септум и сега, когато кръвта е изтласкана през този стеснен отвор, шумът става по-интензивен и се чува по-силно със стетоскоп. Затова има шум от систолично изхвърляне, който се увеличава с Валсалва. Това е много, много характерно за хипертрофична кардиомиопатия. Всъщност, това е толкова характерно за това заболяване, че всяко дете или който и да е, който има този тип шум, трябва да бъде изследван за хипертрофична кардиомиопатия, дори и да не проявява някой от тези симптоми тук. Това беше просто кратък преглед на признаците и симптомите на кардиомиопатия, която е заболяване на сърдечния мускул. Можеш да си спомниш, че ако сърдечният мускул е болен, кръвта не може да бъде ефективно изпомпвана от лявото и дясното сърце, тогава ще се проявят определени симптоми в белите дробове и тялото, а и кръвта ще се връща и натрупва в тялото от дясното сърце и в белите дробове от лявото сърце. Затова се появяват тези неспецифични симптоми, които са характерни за всички различни видове кардиомиопатия, но има някои други признаци и симптоми, които са малко по-специфични за всеки от различните видове кардиомиопатия, и те са изброени тук.