If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:11:09

Видео транскрипция

Ще говорим за Тетралогия на Фало (Fallot). Не се тревожи за значението на Фало. Това е просто името на човека, френски лекар, който е наименувал заболяването. Искаме да се фокусираме върху първата дума, която е тетралогия. Ще се върнем към латинския – тетра, тетралогия. Думата ни казва, че има четири дефекта, които създават това сърдечно заболяване в частност. Помни, че това е вродено, тоест, хората се раждат с тези четири дефекта в сърцето. Но, първо, нека набързо припомним какво прави нормалното сърце. Кръвта от тялото, която се връща към сърцето, първоначално ще е синя, понеже е с по-малко кислород. Мускулите са използвали кислорода. Тя се връща към сърцето, в дясното предсърдие, получаващата кухина. Оттук отива в десния вентрикул, който я изпомпва в този син съд, който е белодробната артерия. Помни, че всеки съд, който получава кръв, излизаща от сърцето, е артерия. Въпреки че е артерия, все пак е синя, бедна на кислород кръв. От белите дробове червен кислород в кръвта се връща тук чрез белодробните вени, в лявото предсърдие. Оттук отива към левия вентрикул, а после излиза от тази голяма червена структура, аортата, към тялото. При тетралогия първият дефект, за който се тревожим, някои биха спорили, че това е дефектът, който управлява функцията на това сърце, е белодробна стеноза. Белодробна, логично, се отнася до белите дробове. В този случай се отнася до клапата, която отвежда кръвта до белите дробове. Тоест, до белодробната клапа ето тук. Стеноза е стриктура или стесняване, тоест, тази белодробна клапа тук е удебелена. Докато десният вентрикул изпомпва кръв към нея е по-трудно да се премине през нея, понеже тя буквално е дебела и ограничаваща. Степента на белодробна стеноза определя колко трудно му е на сърцето да изпомпва кръв в белодробните артерии и определя колко тежко функционално е увредено сърцето. Вторият ни дефект е директен резултат от това и също зависи от степента на стеноза, а това е хипертрофия на десния вентрикул. Представи си, че опитваш да изпомпаш кръв срещу тесен отвор постоянно. Хипертрофия е, когато мускулът работи прекалено и твърде много и буквално става по-голям. Тоест, десният вентрикул, тази кухина точно тук, става по-дебел, за да приеме допълнителната работа, която има заради изпомпването срещу тази тясна клапа. Много пъти тази хипертрофия е достатъчна да промени формата на този десен вентрикул тук. Виждаш ли от начина, по който го нарисувах преди, как има този хубав наклон. Ако нормалното сърце следва крива като тази, при тетралогия формата може всъщност да изглежда повече като това. Слиза надолу тук, десен ъгъл. Ето затова понякога хората казват, когато гледат формата на големината на сърцето на рентген, че това изглежда като ботуш. Знакът на ботуша е нещо, което асоциираме с тетралогия, поради тежката хипертрофия, която може да се получи с десния вентрикул. Нека преминем към третия. Обикновено има дупка между десния и левия вентрикул, долните кухини. Ще нарисувам тази дупка точно тук. Може да е навсякъде по този септум. Наричаме я VSD (ВСД), което означава вентрикуларен. Казва ти къде – е между вентрикулите. Септален, което е стената, септумът между тях. Дефект, имаме дупка. Ще нарисувам това точно тук. Сега в механизма на сърцето имаме връзка между ляво и дясно. Последният дефект – имаме преобладаваща аорта. Какво е преобладаването? Аортата обикновено е мушната в левия вентрикул, но преобладаваща означава, че всъщност получава кръв и от левия, и от десния. От мястото, където нарисувах ВСД (VSD), точно под аортата, мога почти да оставя това така, но за да затвърдя идеята, искам да прерисувам тази част, така че аортата да идва по-надясно и сега това е един вид централна структура. Оттук, сега тя може да получава кръв и от дясно, и от ляво. Нека помислим какво ще стане, ако съм капка кръв, къде ще искам да отида в това ново сърце с тези четири дефекта. От дясното предсърдие отивам в десния вентрикул, това е нормално. Ако съм тук, имам избор, нали? Мога или да отида нагоре по тази белодробна артерия, през този много тесен отвор в клапата. Това ще е трудно. Или мога лесно да отида в тази аорта с клапа, която е по-гостоприемна, която е по-малко ограничена. Виж, нарисувах тези две стрелки с различни калибри, понеже те водя към отговора, който е че искам да мина по този път, в аортата. Също така, като цяло, кръвта в десния вентрикул ще бъде избутана към левия, понеже виж колко голям е сега десният вентрикул. Той е силен мощен мускул и служи като мотора, която създава този шънт от дясно на ляво. Следователно имаш отговора защо това е цианотична болест, понеже синята кръв е избутвана наляво. Понеже А, трудно е да се премине през белодробната артерия, където трябва да отиде, и Б, десният вентрикул е толкова мощен, че ще я избута през ВСД (VSD). Помни, кръвта тече по най-лесния път. Десният вентрикул все още помпа, а кръвта влиза в аортата. В аортата, която преминава към тялото, имаме червена кръв и имаме синя кръв. Сега тази лилава смес отива да насити с кислород нашето тяло. Лилава, малко синя, малко червена. Колко синя или колко червена е във всеки даден момент зависи от развоя на войната между всички тези фактори. Колко ограничена е белодробната артерия? Колко съпротивление идва от белите дробове? Помни, белодробните артерии са включени към белите дробове. Колко силно десният вентрикул изпомпва кръв през ВСД (VSD). Това са факторите, които определят колко червена срещу синя е лилавата ни смес. Понякога деца, които имат тетралогия, може да имат внезапен tet пристъп, което е, когато внезапно се влошат и не могат да дишат. Това е понеже налягането в белодробната им артерия или съпротивлението от белите им дробове внезапно се е увеличило. Всичко това създава повече налягане в белодробната артерия. Вече е трудно да влезе кръв там, а този пристъп го прави още по-лошо. Този пристъп вкарва повече синя кръв в аортата. Тази смес става още по-синя. Това е животозастрашаващ спешен случай при тетралогия. Последно, искам да говоря за факта, че преди хората да са знаели какво е тетралогия, или как изглежда сърцето всъщност, сме забелязвали, че деца които я имат, или този вид хлапе, внезапно ще приклекне на земята, особено, когато са си играели или са бягали. Внезапно се чувстват много по-зле, приклекват и се чувстват по-добре. Тук имаме дете- винаги казвам дете, понеже, в по-голямата си част, това е педиатрично заболяване. Поправяме го при пациентите, когато те са деца. Те бягат наоколо, да кажем, че са четири годишни. Те внезапно ще спрат и ще приклекнат на земята. Как рисуваш приклекнала фигура? Има ли смисъл това? Това изглежда повече като седяне. Нека опитам отново. Така, те клечат. Ето, готови сме. След като са в тази позиция за няколко секунди, те се чувстват по-добре. Нека премислим това стъпка по стъпка. Две неща се случват, когато някой с тетралогия - или, предполагам, всеки, който тича. Първо, О2, или сатурацията на кислород, във вените им пада, понеже мускулите им работят усилено и извличат повече кислород. Кръвта се връща обратно към сърцето тук и има по-ниско съдържание на кислород. Второ, съдовете в краката им, или които мускули използват много, вазодилират, така че тялото да може да получи повече кръв там. Буквално диаметърът на съдовете им става от такъв - такъв, става по-голям. Нека разгледаме това. Какво се случва, ако О2 във вените спадне? Кръвта, която се връща към сърцето, е по-синя. Ако кръвта, която се връща към сърцето, има по-ниско съдържание на кислород и ако част от нея се върне веднага през аортата, тогава тичането е направило кръвта в аортата ни по-синя. Всичко това влошава цианозата. Това ще направи пациента по-син в лицето и те няма да се чувстват добре. При вазодилация тази стриктира или калибъра на съдовете, определя колко съпротивление има към аортата. Вазодилацията намаля съпротивлението в аортата. При състезанието между дясно и ляво, между синьото и червеното, това ни прави по-сини, намаля съпротивлението на тази червена структура, което означава, че повече синя кръв ще влезе в нея. Отново, сега сме по-сини и по-цианозни. Сега това дете изобщо не се чувства добре. И, виж, когато приклекнат, и двете неща биват обърнати. Първо, те са спрели да тичат, така че съдържанието на кислород във вените им може да се покачи. Тук те имат малко по-високо съдържание на кислород във вените си, просто понеже са спрели и опитват да си поемат по-дълбоко дъх. Второ, те буквални взимат съдовете в краката си и ги притискат, което увеличава системното им съпротивление. Това е съпротивлението на всички артерии в тялото. Системно съпротивление. След като всички те са свързани с аортата, това увеличава съпротивлението, срещу което аортата изпомпва. Докато тези два цвята кръв се стичат в тази обща област, когато съпротивлението в аортата се увеличи, това буквално вкарва повече кръв в белодробната артерия. Тоест, състезанието е накъде е по-трудно да се отиде. И, когато това дете е приклекнало, е по-трудно да се отиде в аортата в този момент, понеже те все едно са взели края на маркуч и са го притиснали. Това вкарва повече кръв в белодробната артерия. Тя все още е ограничена, но разликата между двете е намаляла. Така че повече кръв отива в белодробната артерия. Това дете ще се чувства, все едно е по-лесно да поеме дълбоко въздух и това ще повиши възвращаемостта на наситена с кислород кръв в лявата страна на сърцето. Целият ефект е че обръщаме малко шънта. Получаваме повече кръв в белите дробове и белодробната артерия и просто увеличаваме общото количество кислород в сместа, поне малко. Когато мислим за тетралогия, нещата, които най-много определят колко лоши или колко тежки ще са симптомите на човека са: Едно, колко тежка е белодробната стеноза. И две, къде е ВСД (VSD). Предпочитам да си представям тетралогията като цяло като постоянна битка, като война, за сърцето да изпомпва кръв или в белодробната артерия, или в аортата. Състоянието на сместа между червена и синя кръв определя симптомите на човека във всеки даден момент.