If you're seeing this message, it means we're having trouble loading external resources on our website.

Ако си зад уеб филтър, моля, увери се, че домейните *. kastatic.org и *. kasandbox.org са разрешени.

Основно съдържание
Текущ час:0:00Обща продължителност:5:18

Видео транскрипция

Транспозиция е дефект, а името му всъщност описва какво представлява. Транспозиция е преместване, замяна на едно с друго. А за Б, като Б отива там, където А трябва да отиде. Транспозиция на големите артерии. Двете главни артерии, които излизат от сърцето, са белодробната артерия, която води до белите дробове, и аортата... не е артерия, а артерии. Другата е аортата, която води до всички артерии в тялото. Транспозиция на големите артерии. Това буквално означава, че аортата е там, където белодробната артерия трябва да е, а белодробната артерия е там, където аортата трябва да е. Набързо, ако си капка кръв, влизаш в сърцето през дясното предсърдие, отиваш до десния вентрикул, трябва да те изпомпат през този син съд, белодробната артерия, в белите дробове и после се връщаш като наситена с кислород кръв в лявото предсърдие, отиваш в левия вентрикул, изпомпват те през тази червена аорта към тялото. При транспозиция... ще изтрия цялата тази част, всичко това е объркано. Помни, тези двете са свързани с противоположното място, където е трябвало да са. Нека изтрия това. Докато го изтривам, помисли си как се променя нашият кръг? Къде сега отива капката кръв? Оставаме със синьото, белодробната артерия води до белите дробове, а сега е свързана тук, в левия вентрикул. Ще изтрия малко повече тук. Аортата сега е свързана с дясната страна. Получава бедна на кислород кръв от тялото. Това не изглежда много красиво, но просто исках да ти дам идея за размяната. Сега си синя кръв, идваща тук. Влизаш в десния вентрикул и той изтласква кръв през този червен съд. Ще бъде напълнен със синя кръв, а после, ако си червена кръв, идваща обратно в сърцето по този път, през белодробните вени, помни, че съдовете, които връщат кръв към сърцето, не са се разменили, така че все още червената кръв се връща в лявото предсърдие, отива в левия вентрикул, а после се връща отново обратно към белите дробове през белодробната артерия. Сега виждаш, че цветът в съда не съответства на цвета на съда, който нарисувах. Ако следваш този път, който описвам точно тук, трябва да разбереш, че всъщност нямаме кръвообращение, както обикновено. Всъщност имаме два напълно затворени кръга. Кръвта от тялото отива в дясната страна, а после се връща в тялото. Имаме синия цикъл, тялото отива до сърцето, дясно предсърдие, десен вентрикул, а тук, обратно в аортата, направо към тялото. При този цикъл не минаваме през белите дробове, така че кръвта никога не се насища с кислород, просто си остава синя. От дясната страна имаме кръв, която идва от белите дробове, червена кръв, ляво предсърдие, ляв вентрикул, обратно през белодробните артерии в белите дробове, където приема още кислород. Имаме червен цикъл и син цикъл, и няма смесване. Сега ще си кажеш: "Чакай малко, не можеш да живееш така. Ще умреш много бързо, понеже кръвта ти не приема кислород. Имаш просто два кръга, протичащи паралелно един на друг, без никога да се смесят." Ето защо, за да оцелее този пациент, трябва да има комуникация между двете системи. Затова обикновено, даже почти винаги, транспозицията върви заедно с с ВСД (VSD) или вентрикуларен септален дефект. Вентрикуларен септален дефект, което е част от много различни сърдечни дефекти. Понякога може да е самостоятелен и да се затвори, след като бебето порасне, но в този случай ВСД е животоподдържащ. Дава на тези два цикъла място, където да се смесят. Поне получаваме някакъв кислород в тялото. Също, не забравяй, че новородените имат ductus arteriosus тук, между аортата и белодробната артерия. Ductus arteriosus. В този случай тя също предоставя начин на двата кръга за някаква комуникация. Разбира се, по този начин, пак сме цианозни, понеже, дори и в най-добрия случай, имаме само смес от двата вида кръв, която излиза от аортата. Целта ни тук е да има достатъчно смесване, така че поне кръвта, която изпращаме към тялото, да е лилава, да има някакъв кислород в себе си. Това дете ще е синьо, всъщност, вероятно не може да оцелее през първите шест месеца, без някакъв вид операция. За щастие, сега имаме стандартни хирургически процедури да свържем всичко обратно и да свържем двата кръга в един голям кръг. Когато видиш транспозиция на големи артерии, мисли за факта, че двете големи артерии, които водят извън сърцето, са се разменили. Имаме два независими цикъла, които са паралелни, и, за да бъде живо това дете, трябва да има някакъв вид комуникация между тях.